AVLS rokovala vo VšZP o zmluvných podmienkach pre svojich členov

Dňa 10.9.2019 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP) zastúpenej generálnou riaditeľkou PhDr. Ľubicou Hlinkovou, MPH členmi Predstavenstva VšZP, zástupcami revíznych lekárov a sekcie vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a AVLS, ktorú na rokovaní zastupovali MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka SVLS/AVLS a MUDr. Iveta Malíková, MPH.

Predmetom rokovania boli zmluvné vzťahy medzi oboma stranami vrátane financovania ambulancií všeobecných lekárov. Všetky informácie nájdu členovia AVLS na svojej stránke www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne podsekcia Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Foto: Na snímke zľava doprava I. Malíková, Ľ. Hlinková a E. Májeková na Kongrese SVLS 2019 v Šamoríne – Čilistove

Autor: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS