AVLS/SVLS: Dôvera zmenila podmienky na dokladovanie prístrojového vybavenia ambulancií všeobecných lekárov

V posledných dňoch krajské pobočky Dôvera zdravotnej poisťovne, a.s. začali rozposielať všeobecným lekárom žiadosť o dokladovanie prístrojového vybavenia ich ambulancií. Táto žiadosť súvisí so zazmluvnením nových výkonov a súčasne s hodnotením parametrov kvality týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

AVLS/SVLS identifikovala v uvedenej žiadosti viacero právne nejasných formulácií. Jednou z nich bolo definovanie vybraných prístrojov, ktoré boli Dôverou stanovené ako výlučné akceptovateľné.  S takýmto vymedzením AVLS/SVLS vyjadrila nesúhlas a v záujme ochrany finančnej aj právnej všeobecných lekárov požiadala vedenie Dôvery o prehodnotenie jej žiadosti.

S potešením konštatujeme, že na základe právne relevantných argumentov AVLS/SVLS vedenie Dôvery prehodnotilo svoj postup a vydalo krajským pobočkám pokyn  na zmenu.

Zo stanoviska Dôvery citujeme: “Uvedený výpočet prístrojov bol len exemplifikatívny, pričom zdravotná poisťovňa akceptuje POCT alebo ABI prístroje od akéhokoľvek výrobcu. Pre odstránenie pochybností a v záujme predchádzania vzniku nedorozumení však boli pobočky inštruované, aby príklad typov prístrojov ďalej neuvádzali.”

Pre členov AVLS/SVLS tiež platí, že prístrojové vybavenie majú dostatok času dokladovať do 31.3.2019.

 

Autor: AVLS/SVLS

Foto: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., fotolia.com