AVLS/SVLS: V pozitívnom tlaku na zmenu rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2019 nepoľavíme

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS/SVLS) víta, že predložený návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2019 Výbor NR SR pre zdravotníctvo neschválil.
Opoziční aj koaliční poslanci sa zhodli na tom, že zásadným problémom rozpočtu je prerozdeľovanie financií zdravotným poisťovniam.
Výbor tiež odsúhlasil pozmeňovací návrh o povinnosti štátu podieľať sa vo výške štyroch percent vymeriavacieho základu pri odvodoch za poistencov štátu do verejného zdravotného poistenia.
“AVLS/SVLS už niekoľko týždňov doslova bije na poplach, aby upozornila na nekompetentnosť pri návrhu štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo, preto rozhodnutie výboru vítame,” uviedla Monika Palušková, prezidentka AVLS/SVLS. “Akékoľvek zníženie vymeriavacieho základu za poistencov štátu pod štyri percentá reálne ohrozuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku v roku 2019. Veríme, že Ministerstvo zdravotníctva aj Ministerstvo financií nebudú experimentovať a k občanom Slovenska sa budú chovať zodpovedne. V pozitívnom tlaku na zmenu návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo nepoľavíme.”
Ako ďalej uviedla, štát by nedofinancovaním zdravotníctva vystavil všetky tri zdravotné poisťovne riziku, že nedokážu zabezpečiť pre svojich poistencov primeranú zdravotnú starostlivosť.
Zdroj: TASR, AVLS/SVLS
Foto: AVLS/SVLS, fotolia.com