17. decembra 2014

Nová knižka pre všeobecných lekárov na vianočnom trhu

Ak sa všeobecní lekári delia o svoje skúsenosti s kolegami… …môžu tak urobiť aj prostredníctvom brožúry, ktorej obsah tvorí 13 kazuistík zo všeobecného lekárstva. Presne taká je […]
10. decembra 2014

Očkovanie detí je povinné, rozhodol Ústavný súd SR

Ústavný súd SR na dnešnom neverejnom zasadnutí rozhodol vo veci týkajúcej sa ústavnosti legislatívy o povinnom očkovaní. Nevyhovel pritom návrhu Krajského súdu v Nitre na vyslovenie […]
18. novembra 2014

Laboratóriá budú vychádzať v ústrety pacientom aj všeobecným lekárom

Delegovanie odberov a ich vykonávanie v ambulanciách všeobecných lekárov má svoje pravidlá. Všeobecní lekári dodržiavajú postupy uvedené v odborných usmerneniach Ministerstva zdravotníctva SR. Vo vzťahu k […]
16. novembra 2014

Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov pre VšZP

V záujme účelného, efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., poisťovňa pri revíznych kontrolách postupuje podľa pravidiel uznávania laboratórnych […]
11. novembra 2014

Knižka profesora Viliama Badu o prevencii chorôb srdca a ciev

Prof. Viliam Bada z III.internej kliniky LFUK v Bratislave je známy schopnosťou podať zložité problémy zrozumiteľne, bez zbytočného zjednodušovania aj neodborníkom. Presvedčil o tom na početných […]
3. novembra 2014

Medici si v Ústave anatómie v Košiciach uctili pamiatku darcov tiel

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach si pripomenuli pamiatku zosnulých darcov tiel. V posledných rokoch stúpa počet tých, ktorí sa sami rozhodli darovať svoje telo na […]
31. októbra 2014

O krajské semináre majú všeobecní lekári mimoriadny záujem

Semináre pre všeobecných lekárov, ktoré sa už uskutočnili v Banskej Bystrici a tento týždeň aj v Bratislave a Poprade, sa tešia mimoriadnej veľkej pozornosti a má […]
20. októbra 2014

Dôvera mení kód vykazovania EKG pri “predoperačnom vyšetrení”

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. pozitívne zareagovala na podnety zo strany všeobecných lekárov, ktorí upozornili na fakt, že na vykazovanie šesťmiestnych kódov vykonania EKG pri “predoperačnom vyšetrení” […]
17. októbra 2014

OU “Predoperačné vyšetrenie” – vzor vystaveného nálezu

Odborné usmernenie (OU) Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) zo dňa 10. júna 2014 č. 12826/2014-SZ umožňuje vykonať základné lekárske vyšetrenie pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou […]
17. októbra 2014

OU “Delegované odbery” – praktické odporúčania

Odborné usmernenie (OU) Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení je už v platnosti. Niektorí lekári sa obrátili […]
14. októbra 2014

Do Rezidentského programu sa zapojilo takmer 140 študentov

Jedným z ťažiskových projektov, na ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR sústredilo pozornosť, je Rezidentský program. Dospelo sa k nemu na základe analýzy súčasného stavu všeobecného lekárstva na […]
12. októbra 2014

Dôvera už uhrádza všeobecným lekárom “predoperačné vyšetrenia”

Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera zasiela všeobecným lekárom v týchto dňoch dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov. Ako druhá zdravotná poisťovňa na slovenskom […]
9. septembra 2014

Rezort zdravotníctva chce zaviesť poriadok v poplatkoch

Vypísanie receptu, potvrdenie priepustky do práce pri ošetrení, objednanie na prednostné vyšetrenie, ak lekár pacientovi nedá termín do piatich dní – v týchto prípadoch by lekári […]
26. augusta 2014

Výkony súvisiace s predoperačným vyšetrením nie je potrebné delegovať

Čitatelia sa obrátili na redakciu Primárneho kontaktu s podnetom, že špecialisti v niektorých regiónoch žiadajú od všeobecných lekárov, aby im vykonali odbery pre potreby ich predoperačného […]
6. augusta 2014

Možno vykonať predoperačné vyšetrenie nekapitovanému pacientovi?

Na redakciu Primárneho kontaktu sa obrátilo viacero všeobecných lekárov s otázkou, či môžu vykonať predoperačné vyšetrenie aj u pacienta, ktorého nemajú vo svojej kapitácii. Podľa odpovede MUDr. […]
5. augusta 2014

Ebola si v Afrike vyžiadala 729 obetí, WHO má plán za milióny dolárov

Počet obetí epidémie eboly v západnej Afrike sa naďalej zvyšuje. Ochorenie, proti ktorému niet efektívneho lieku ani terapie, si podľa dnešnej informácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) […]
4. augusta 2014

Aj napriek dažďu môžu alergici očakávať zdravotné komplikácie

Dažde čistia vzduch od rozličného peľu – v peľovom spektre na celom území Slovenska opätovne dominovala slabo alergizujúca pŕhľava a postupne klesajúce množstvo peľu tráv z […]
1. augusta 2014

Nové kódy dietetických potravín predstavujú prínos pre pacienta

Ministerstvo zdravotníctva vychádza v ústrety pacientom, ktorým ošetrujúci   lekári predpisujú dietetické potraviny. Novinkou je určenie tzv. „párujúceho kódu“ dietetickým potravinám,  a to s  prihliadnutím na účelnosť a efektívnosť […]
11. júla 2014

Ako správne vykazovať “predoperačné” vyšetrenie pre VšZP?

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti zo dňa 11. júna 2014 (číslo: 12 826/2014-SZ) je […]
10. júla 2014

O Rezidentský program je veľký záujem

Druhá časť Rezidentského programu pod názvom Rezidenti v gescii Ministerstva zdravotníctva SR pokračuje a zapojí sa do nej celkovo 183 rezidentov, pričom v odbore všeobecné lekárstvo […]
10. júla 2014

Odborné usmernenia MZ SR prinesú do ambulancií poriadok aj financie

Všeobecní lekári sa konečne dočkali – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) im zvýšila úhradu za vyšetrenie okultného krvácania v stolici o 100% a navyše budú môcť robiť […]
5. júla 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení zo dňa: 11. júna 2014 Číslo: 02032/2014-SZ
5. júla 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti zo dňa 11. júna 2014 číslo: 12 826/2014-SZ
20. júna 2014

Liek Fayton 4 mg/100 ml preventívne stiahnutý z trhu na Slovensku

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku FAYTON 4 mg/100 ml infúzny roztok sol inf 1×100 ml/4 mg (liek.inj.skl.), č. šarže 5001270 z  trhu. […]
2. júna 2014

ŠÚKL preventívne sťahuje z trhu liek Linex

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku Linex kapsuly, cps dur 32 (blis.Al/Al), č. šarže EC8004, exp. 01/2016 z trhu. Dôvodom stiahnutia z trhu je nesúlad so […]
26. mája 2014

Obmedzenie používania liekov s obsahom domperidónu

Koordinačná skupina pre vzájomné uznávanie a decentralizované postupy (CMDh) schválila nové odporúčania v súvislosti s používaním liekov s obsahom domperidónu. Odporúčania sa týkajú obmedzenia indikácií (liek […]
15. mája 2014

Nové označenie pre lieky, ktoré sú predmetom ďalšieho monitorovania

Lieky, ktoré sú predmetom ďalšieho monitorovania, obsahujú v písomnej informácii pre používateľa (tzv. príbalovom letáku) a súhrne charakteristických vlastností lieku (informácia o lieku určená pre zdravotníckych […]
12. mája 2014

Nové odporúčania pre užívanie liekov s obsahom zolpidemu

Koordinačná skupina pre vzájomné uznávanie a decentralizované postupy (CMDh) schválila nové odporúčania pre lieky obsahujúce zolpidem. Podľa odporúčaní CMDh budú aktualizované texty v príbalových informáciách, aby […]
26. apríla 2014

Na farmaceutickom trhu v Európe boli zistené falzifikáty lieku Herceptin

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL) dostal hlásenie o výskyte falzifikátov lieku Herceptin 150 mg, inf. plv. sol., 1x150mg v niektorých krajinách EÚ. Hlásenie sa týkalo 20 […]
23. apríla 2014

Niektoré šarže lieku Thiogamma 600 injekt preventívne sťahujú z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nariadil z preventívnych dôvodov stiahnuť liek na liečbu porúch citlivosti pri diabetickej polyneuropatii THIOGAMMA 600 INJEKT. V niektorých šaržiach tohto […]