13. júla 2015

VšZP uhrádza všeobecným lekárom stratifikáciu rizika CMP

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) si objednáva u všeobecných lekárov stratifikáciu rizika cievnej mozgovej príhody (CMP) u pacientov nad 40 rokov života. Uvedený výkon je už podľa platných zmlúv […]
17. júna 2015

“Novinka” v našich ambulanciách – špeciálne recepty pre poistencov EÚ !

Už niekoľko týždňov musia lekári používať nové tlačivá receptov pre poistencov, ktorý majú zdravotné poistenie uzavreté mimo Slovenska. V rámci poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti tak budú lekári […]
17. apríla 2015

Starostlivosť o hypertonikov je VšZP uhrádzaná nad rámec kapitácie

Všeobecní lekári sa konečne dočkali možnosti komplexne sa starať o diagnostiku a liečbu vymedzených skupín pacientov s artériovou hypertenziou. Od 28. decembra 2015 vstúpilo do platnosti odborné usmernenie Ministerstva […]
30. marca 2015

Závery I. okrúhleho stola k Centrám integrovanej zdravotnej starostlivosti

Dňa 18.3.2015 sa na pôde Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) uskutočnilo stretnutie zástupcov medicínskej obce. Cieľom ich stretnutia bolo vyjasnenie stanovísk predstaviteľov MZ SR, jednotlivých poskytovateľov […]
19. marca 2015

Správny postup pri ambulantnom predpisovaní enterálnej výživy

Dôležité informácie týkajúce sa odbornosti „všeobecný lekár pre dospelých“ Od 1. júla 2013 platia na základe rozhodnutia MZ SR nové pravidlá pre predpisovanie enterálnej výživy pre […]
25. januára 2015

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou Dňa: 1. 12. 2014 Číslo: Z52182-2014 IZP
5. januára 2015

Union zazmluvnil predoperačné vyšetrenie u všeobecných lekárov

Union zdravotná poisťovňa, a.s. už rozposlala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo návrhy nových zmlúv, ktoré majú platiť do 31.3.2016. Výrazným posunom vpred je jej rozhodnutie, […]
17. decembra 2014

Nová knižka pre všeobecných lekárov na vianočnom trhu

Ak sa všeobecní lekári delia o svoje skúsenosti s kolegami… …môžu tak urobiť aj prostredníctvom brožúry, ktorej obsah tvorí 13 kazuistík zo všeobecného lekárstva. Presne taká je […]
10. decembra 2014

Očkovanie detí je povinné, rozhodol Ústavný súd SR

Ústavný súd SR na dnešnom neverejnom zasadnutí rozhodol vo veci týkajúcej sa ústavnosti legislatívy o povinnom očkovaní. Nevyhovel pritom návrhu Krajského súdu v Nitre na vyslovenie […]
18. novembra 2014

Laboratóriá budú vychádzať v ústrety pacientom aj všeobecným lekárom

Delegovanie odberov a ich vykonávanie v ambulanciách všeobecných lekárov má svoje pravidlá. Všeobecní lekári dodržiavajú postupy uvedené v odborných usmerneniach Ministerstva zdravotníctva SR. Vo vzťahu k […]
16. novembra 2014

Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov pre VšZP

V záujme účelného, efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., poisťovňa pri revíznych kontrolách postupuje podľa pravidiel uznávania laboratórnych […]
11. novembra 2014

Knižka profesora Viliama Badu o prevencii chorôb srdca a ciev

Prof. Viliam Bada z III.internej kliniky LFUK v Bratislave je známy schopnosťou podať zložité problémy zrozumiteľne, bez zbytočného zjednodušovania aj neodborníkom. Presvedčil o tom na početných […]
3. novembra 2014

Medici si v Ústave anatómie v Košiciach uctili pamiatku darcov tiel

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach si pripomenuli pamiatku zosnulých darcov tiel. V posledných rokoch stúpa počet tých, ktorí sa sami rozhodli darovať svoje telo na […]
31. októbra 2014

O krajské semináre majú všeobecní lekári mimoriadny záujem

Semináre pre všeobecných lekárov, ktoré sa už uskutočnili v Banskej Bystrici a tento týždeň aj v Bratislave a Poprade, sa tešia mimoriadnej veľkej pozornosti a má […]
20. októbra 2014

Dôvera mení kód vykazovania EKG pri “predoperačnom vyšetrení”

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. pozitívne zareagovala na podnety zo strany všeobecných lekárov, ktorí upozornili na fakt, že na vykazovanie šesťmiestnych kódov vykonania EKG pri “predoperačnom vyšetrení” […]
17. októbra 2014

OU “Predoperačné vyšetrenie” – vzor vystaveného nálezu

Odborné usmernenie (OU) Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) zo dňa 10. júna 2014 č. 12826/2014-SZ umožňuje vykonať základné lekárske vyšetrenie pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou […]
17. októbra 2014

OU “Delegované odbery” – praktické odporúčania

Odborné usmernenie (OU) Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení je už v platnosti. Niektorí lekári sa obrátili […]
14. októbra 2014

Do Rezidentského programu sa zapojilo takmer 140 študentov

Jedným z ťažiskových projektov, na ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR sústredilo pozornosť, je Rezidentský program. Dospelo sa k nemu na základe analýzy súčasného stavu všeobecného lekárstva na […]
12. októbra 2014

Dôvera už uhrádza všeobecným lekárom “predoperačné vyšetrenia”

Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera zasiela všeobecným lekárom v týchto dňoch dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov. Ako druhá zdravotná poisťovňa na slovenskom […]
9. septembra 2014

Rezort zdravotníctva chce zaviesť poriadok v poplatkoch

Vypísanie receptu, potvrdenie priepustky do práce pri ošetrení, objednanie na prednostné vyšetrenie, ak lekár pacientovi nedá termín do piatich dní – v týchto prípadoch by lekári […]
26. augusta 2014

Výkony súvisiace s predoperačným vyšetrením nie je potrebné delegovať

Čitatelia sa obrátili na redakciu Primárneho kontaktu s podnetom, že špecialisti v niektorých regiónoch žiadajú od všeobecných lekárov, aby im vykonali odbery pre potreby ich predoperačného […]
6. augusta 2014

Možno vykonať predoperačné vyšetrenie nekapitovanému pacientovi?

Na redakciu Primárneho kontaktu sa obrátilo viacero všeobecných lekárov s otázkou, či môžu vykonať predoperačné vyšetrenie aj u pacienta, ktorého nemajú vo svojej kapitácii. Podľa odpovede MUDr. […]
5. augusta 2014

Ebola si v Afrike vyžiadala 729 obetí, WHO má plán za milióny dolárov

Počet obetí epidémie eboly v západnej Afrike sa naďalej zvyšuje. Ochorenie, proti ktorému niet efektívneho lieku ani terapie, si podľa dnešnej informácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) […]
4. augusta 2014

Aj napriek dažďu môžu alergici očakávať zdravotné komplikácie

Dažde čistia vzduch od rozličného peľu – v peľovom spektre na celom území Slovenska opätovne dominovala slabo alergizujúca pŕhľava a postupne klesajúce množstvo peľu tráv z […]
1. augusta 2014

Nové kódy dietetických potravín predstavujú prínos pre pacienta

Ministerstvo zdravotníctva vychádza v ústrety pacientom, ktorým ošetrujúci   lekári predpisujú dietetické potraviny. Novinkou je určenie tzv. „párujúceho kódu“ dietetickým potravinám,  a to s  prihliadnutím na účelnosť a efektívnosť […]
11. júla 2014

Ako správne vykazovať “predoperačné” vyšetrenie pre VšZP?

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti zo dňa 11. júna 2014 (číslo: 12 826/2014-SZ) je […]
10. júla 2014

O Rezidentský program je veľký záujem

Druhá časť Rezidentského programu pod názvom Rezidenti v gescii Ministerstva zdravotníctva SR pokračuje a zapojí sa do nej celkovo 183 rezidentov, pričom v odbore všeobecné lekárstvo […]
10. júla 2014

Odborné usmernenia MZ SR prinesú do ambulancií poriadok aj financie

Všeobecní lekári sa konečne dočkali – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) im zvýšila úhradu za vyšetrenie okultného krvácania v stolici o 100% a navyše budú môcť robiť […]
5. júla 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení zo dňa: 11. júna 2014 Číslo: 02032/2014-SZ
5. júla 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti zo dňa 11. júna 2014 číslo: 12 826/2014-SZ