Členovia SVLS/AVLS si od 1.1.2019 vo VšZP opäť finančne prilepšia

Vyplýva to z memoranda, ktoré včera podvečer podpísali zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) so zástupcami Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska/Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS).

Foto: Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková a prezidentka SVLS/AVLS Monika Palušková podpisujú memorandum o navýšení platieb pre členov SVLS/AVLS v roku 2019.

Na pracovnom stretnutí sa obe strany dohodli, že VšZP od 1. 1. 2019 zvýši kapitačné platby pre členov SVLS/AVLS a zároveň upraví cenu bodu vybraných výkonov, ktoré všeobecným lekárom hradí nad rámec kapitačnej platby. Špecifikácia detailnejších podmienok navýšenia platieb ambulanciám bude predmetom ďalších rokovaní. SVLS/AVLS sa v memorande zaviazala, že navýšenie finančných prostriedkov využije predovšetkým na zlepšenie dostupnosti a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP, čo je v záujme oboch strán.

Záleží nám na tom, aby všeobecní lekári, ku ktorým má pacient najbližšie, mali vytvorené dobré podmienky pre svoju prácu. Preto budeme aj naďalej hľadať priestor, ako ich lepšie ohodnotiť a viac motivovať, aby spokojnosť preniesli aj na pacientov,“ hovorí generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková.

Iniciatívu VšZP uhrádzať nielen vyššiu kapitáciu, ale aj významne zvyšovať celkový príjem ambulancií lekárov, ktorí sa o pacientov starajú komplexne, oceňuje aj prezidentka SVLS/AVLS Monika Palušková. Rozširovaním kompetencií a ich úhradou nad rámec kapitácie zatraktívňujeme všeobecné lekárstvo.  Zvýšením kapitačnej platby pomáhame prevádzke ambulancií lekárov prvého kontaktu aj tam, kde je menej pacientov, napríklad na vidieku. Presadzujeme, aby pacient dostal na jednom mieste kvalitnú, bezpečnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť,“ dodáva Monika Palušková.

Foto: Na snímke riaditeľ nákupu zdravotnej starostlivosti VšZP Milan Horváth a prezidentka SVLS/AVLS Monika Palušková pred podpisom memoranda.

Ďalšie navýšenie prichádza v krátkom čase po predchádzajúcom významnom zvýšení platieb za výkony, ktoré majú členovia SVLS/AVLS zazmluvnené vo VšZP už od 1.7.2018. Aj vďaka týmto úpravám sa úhrady všeobecným lekárom v SVLS/AVLS k 1. 1. 2019 medziročne zvýšia o 28 percent, čo v prepočte na ambulanciu s tisíc kapitovanými poistencami VšZP znamená mesačne 797 eur navyše.

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS)