Členská schôdza SVLS na Kongrese SVLS 2024 v Šamoríne

Vážení členovia Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS),

oznamujeme Vám, že Členská schôdza Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) sa uskutoční dňa 24.5.2024 od 19.00 hod. v hoteli X-bionic sphere v Šamoríne Čilistove ako súčasť Kongresu SVLS 2024.

Členská schôdza je najvyšší orgán SVLS. Tento inštitút je súčasťou Stanov SVLS, ktoré sú uverejnené na webe www.svls.sk

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)