Čo robiť s neovereným/nepotvrdeným eReceptom?

Milí všeobecní lekári,

skončil sa “nábehový“ rok našej spolupráce s NCZI a v roku 2019 ideme naostro. Ak by som sa mala zamyslieť, ktorá funkcionalita eZdravia je pre mňa najprínosnejšia, určite si vyberiem eRecept. V našej ambulancii už dlhší čas recepty netlačíme, posielame ich len elektronicky. Výhodu vidím hlavne v tom, že chronickí pacienti, ktorí majú urobené všetky potrebné vyšetrenia – kontrolné vyšetrenie hypertonika, dyslipidémie, prípadne preventívne prehliadky a iné, majú možnosť si svoje lieky objednať online cez objednávací systém a my ich online aj odošleme do lekárne.

Väčšinou systém funguje, pacient si svoje lieky vyzdvihne v lekárni bez predloženia papierového receptu a bez potreby návštevy ambulancie. Benefit je na oboch stranách a hlavne máme viac času na vyšetrenie akútne chorých pacientov čakárni.

Systém eZdravie je a bude neustále vo vývoji, implementujú sa nové modality a niekedy sa stane, že elektronický recept v lekárni vidia nepodpísaný alebo nepotvrdený. Príčinou sú výpadky systému. Pacient sa vráti do našej ambulancie, zväčša nespokojný a žiada papierový recept, pretože mu lieky v lekárni nevydali.

Ako teda postupovať v prípade, že lekáreň náš eRecept vidí neoverený/nepotvrdený?

Prikladám odpoveď, ktorú som na túto otázku dostala z NCZI dňa 23.1.2019 o 15:57:19

Riešenie požiadavky:

  1. Ak je vystavený elektronický recept bez papierovej verzie a v lekárni sa javí ako nepodpísaný, resp. neoverený, lekáreň nemôže vydať pacientovi liek. V takomto prípade musí pacient buď počkať, resp. skúsiť si vyzdvihnúť liek neskôr ak to teda možné je vzhľadom k jeho zdravotnému stavu. Ak nie, musí sa vrátiť k lekárovi aby mu erecept vytlačil, takýto papierový recept bude mať čiarový kód pridelený ereceptu. Lekáreň vydá liek normálne na základe ereceptu (hoci je stále nepodpísany, neoverený), ten zo systému zmizne, ale keďže lekáreň má jeho papierovú verziu, túto pošle na úhradu do zdravotnej poisťovne.
  2. Ak pacient prišiel do lekárne s papierovým receptom bez čiarového kódu a lekáreň vidí na základe jeho RČ nevydanú elektronickú preskripciu, je to chyba lekára, ktorý mal erecept stornovať ak mu vydal papierový recept bez čiarového kódu.
  3. Ak lekáreň vydala liek na základe papierového receptu s čiarovým kódom, a nie na základe ereceptu (aj keď je nepodpísaný), je to chyba lekárne, že takto postupovala.

Zhrnutie:

Ak sa pacient vráti po papierový recept do ambulancie:

  1. Vždy mu vytlačte ten istý recept, ktorý bol elektronicky odoslaný (aj keď bol predtým nepodpísaný/neoverený). Nepíšte nový recept. Identifikátor na recepte musí byť rovnaký, inak ide o 2 rôzne recepty.
  2. Ak Vám sa nedá už odoslaný elektonický recept vytlačiť (napr. Medicom), treba pôvodný recept v systéme stornovať a vypísať (+ odoslať alebo vytlačiť) nový recept.
  3. Zodpovednosť za označenie vydania lieku v systéme eZdravie (vydanie ereceptu), a tým znemožnenie vydania lieku aj v inej lekárni (papierový recept) je na strane lekárne.

 

Autor: MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH, všeobecná lekárka, Bratislava

Foto: archív autorky