Dôvera a VšZP v Softprogresse – nastavenie SCORE a pripočítateľných položiek

Členovia AVLS majú úplne iné dodatky a úhrady v Dôvere ako ostatní všeobecní lekári na Slovensku. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni v súčasnosti absolvujeme semináre, aby sme dokázali správne vykazovať všetky výkony, ktoré máme hradené vysoko nad rámec kapitácie.

Členovia AVLS pripravujú pre svojich kolegov v AVLS jednoduché návody, ako zadať do našich softvérových systémov SCORE a pripočítateľné položky pre VšZP a Dôveru (tie majú iba členovia AVLS).

Dnes sme uverejnili návod pre tých, ktorí majú SOFTPROGRESS. Uverejníme aj návod pre MEDICOM. Mesačné uzávierky sa podľa platných zmlúv zasielajú všetkým zdravotným poisťovniam najneskôr do 10. dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci za predchádzajúci mesiac, takže všetko stihnete.

Všetky informácie a návody sa nachádzajú pre členov AVLS na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

 

Autor: poly

Foto: fotolia.com