Dôvera chce znižovať chybovosť preskripcie a dispenzácie

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej „zdravotná poisťovňa“) od 1.10.2018 zapína v rámci projektu ezdravie, modul erecept, kontroly pri vytváraní preskripčných záznamov (ďalej „PZ“) a dispenzačných záznamov (ďalej „DZ“). Zdravotné poisťovne pripravili tieto kontroly v súčinnosti s Národným centrom zdravotníckych informácií.

Cieľom nových kontrol je najmä znižovanie chybovosti pri preskripcii a dispenzácii s prihliadnutím na platné právne predpisy.

V prípade, ak bude lekár používať správnu verziu softvéru, nebude môcť vytvoriť predpis, kým chybu neodstráni. Vznikne menej lekárskych predpisov/lekárskych poukazov, ktoré budú nesprávne, neúplné alebo v rozpore s legislatívou, a teda bude existovať menej odmietnutých riadkov pri zúčtovaní vykázanej poskytnutej lekárenskej starostlivosti do zdravotnej poisťovne.

Lekárenské kontroly zase zabezpečia, že lekáreň nebude vykazovať úhradu zdravotnej poisťovne, ak si má pacient hradiť vydaný produkt v plnej výške.

Oznámenie zdravotnej poisťovne Dôvera pre členov SVLS/AVLS sa nachádza tu: Kontroly na vstupe_list pre AVLS

Zdroj: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: fotolia.com