Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neukončí dohodu úbytkom prostredníctvom zúčtovacej dávky, bude mať možnosť ukončiť takúto dohodu prostredníctvom služby DôveraLekárom. A to bez nutnosti opätovného zaslania v zúčtovacej dávke.

Na konflikt včas upozorníme

V prípade, že vznikne konflikt poistenca, poskytovateľa na to ihneď upozorníme prostredníctvom e-mailovej notifikácie, resp. cez schránku správ. V prípade, že sa konflikt nevyrieši do jedného mesiaca od zaslania notifikácie, vyžiadame si elektronickou cestou od všetkých zúčastnených lekárov platné dohody. Podľa nich vyhodnotíme, komu priznáme kapitáciu.

O tom, komu priznáme kapitáciu za sporného poistenca, rozhodneme na základe týchto kritérií:

  1. V prípade, že dostaneme dokumentáciu od viacerých poskytovateľov, kapitáciu priznáme tomu z nich, ktorý má najnovšiu platnú dohodu.
  2. V prípade, že nám dokumentáciu nepošle ani jeden poskytovateľ, kapitáciu priznáme tomu poskytovateľovi, ktorý nám v zúčtovacej dávke poslal najnovší prírastok.
  3. Ak dostaneme platnú dokumentáciu (dohodu) len od jedného poskytovateľa, kapitáciu priznáme jemu.

Informáciu o vyriešení konfliktu pošleme poskytovateľovi e-mailom, resp. cez schránku správ. S výnimkou lekárov, ktorí zaslali úbytok, resp. ukončili dohodu prostredníctvom služby DôveraLekárom. Poskytovateľovi aj naďalej zostáva právo kedykoľvek ukončiť dohodu prostredníctvom zaslania úbytku v zúčtovacej dávke.

Takto nastavený proces bol prerokovaný so zástupcami asociácií poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, veríme, že bude prínosný pre všetkých lekárov.