Falšovaný tovar si kupuje dvojnásobne viac Slovákov, ako je priemer EÚ

Tretina Slovákov si myslí, že je prijateľné ilegálne sťahovanie obsahu z internetu a len štvrtina je ochotná platiť si za legálny online obsah.

Hoci 38 % Slovákov uprednostňuje originálny tovar pred falšovaným, až 11 % z nich si ho za posledný rok vedome kúpilo. Je to približne dvojnásobne viac ako európsky priemer, ktorý sa pohybuje okolo piatich percent.

Zároveň si 30 % obyvateľov Slovenska myslí, že je prijateľné nelegálne sťahovať obsah z internetu. Vyplýva to z výsledkov celoeurópskej štúdie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo vykonanej na vzorke viac než 25 000 respondentov, informoval Úrad priemyselného vlastníctva SR.

„Uvedené čísla nás radia na tretie miesto v nákupe falšovaného tovaru spomedzi krajín EÚ,” skonštatoval predseda Úradu verejného vlastníctva Matúš Medvec. Horšie ako Slovensko je na tom len Portugalsko, v ktorom si kúpilo falšovaný tovar 13 % obyvateľov, a Slovinsko s 12 %.

Podstatne nižší, ako je priemer EÚ, je aj podiel Slovákov, ktorí v posledných 12 mesiacoch zaplatili za prístup, možnosť legálneho sťahovania a prehrávania obsahu chráneného autorskými právami.

Zatiaľ čo priemer v Európskej únii je 48 % obyvateľov s takýmito platbami, na Slovensku je to 25 % účastníkov prieskumu. „Na druhej strane, až 79 % Slovákov tvrdí, že rozumie pojmu duševné vlastníctvo. Pozitívom je aj fakt, že počet Slovákov ochotných platiť za legálny online obsah vzrástol z 20 % na 25 %,” dodal Medvec. Celkovo tri štvrtiny Európanov tvrdia, že kvalita legálneho online obsahu sa zlepšila, pričom 89 % uviedlo, že by uprednostnilo legálny prístup k obsahu, ak by bola cena primeraná.

Z prieskumu tiež vyplývajú súvislosti v prístupe spotrebiteľov k falšovaniu a pirátstvu. Až 30 % Európanov, ktorí úmyselne získali online pirátsky obsah, tiež kúpilo falšovaný tovar. V celej EÚ viac ako tretina opýtaných ľudí pripustila, že sa pýtajú, či produkt, ktorý si kúpili, je originálny alebo nie.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com