Indikačné a preskripčné obmedzenia pri predpise liekov – informácie pre členov AVLS

Do mailových schránok členov SVLS/AVLS sme rozoslali nové informácie týkajúce sa správneho postupu pri hlásení odmien pre zdravotníkov v prvej línii, ako aj pri správnej indikácii a preskripcii liekov v ambulanciách všeobecných lekárov.

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS