Inštitút zamestnanosti: Štvrtina lekárov má vyše 60 rokov

Štvrtina lekárov má vyše 60 rokov

Starnutie zdravotníckeho personálu je už v súčasnosti veľký problém. Riešenie akútneho stavu predstavuje výzvu pre ministerstvo zdravotníctva i celú našu starnúcu spoločnosť.

Problémy slovenského zdravotníckeho personálu sú verejnosti veľmi dobre známe: nedostatočná a prestarnutá materiálna vybavenosť nemocníc a ambulancií, nedostatok zdravotných sestier a lekárov, ale aj vysoký vek časti zdravotníckeho personálu.

Ak by sme sa venovali iba vekovej štruktúre a počtu našich zdravotníkov, z údajov NCZI by sme zistili nasledovné dva fakty. Počet našich zdravotníkov medzi rokmi 2009 a 2017 stúpol zo 77 961 na 81 068 pracovníkov. Tento jav môže čiastočne vytvárať ilúziu o zlepšovaní početného stavu v zdravotníctve. Ak spojíme stúpajúci počet pracovníkov s ďalším faktorom, to jest s nárastom podielu zdravotníckeho personálu vo veku 60 + z úrovne 14,4 % v roku 2008 na 26,6 % v roku 2017, tak sa nám dotvorí celkový stav. Pokiaľ sa nám trend starnutia aj v slovenskom zdravotníctve nepodarí spomaliť alebo rovno zamedziť, môže nám hroziť kolaps v zdravotníctve.

Aj keď podiel doktorov v skupine 60 + tvorí vyše štvrtinu z celkového počtu lekárov a v Banskobystrickom kraji tento podiel tvorí až 30,8 %, nie je tento stav taký dramatický ako v prípade zubných lekárov, kde máme napr. v Nitrianskom kraji podiel 46,1 %. Podiel lekárov v dôchodkovom veku stúpa aj naďalej, kým podiel mladých doktorov nedosahuje potrebný nárast za pozorované obdobie.

Ministerstvo zdravotníctva čaká veľká skúška, a to v podobe starnúceho obyvateľstva spolu so starnúcim zdravotníckym personálom. Táto výzva bude musieť byť vyriešená a vzhľadom na čím ďalej akútnejší stav sa bude musieť začať aktívne zaoberať touto problematikou nielen samotné ministerstvo, ale aj vláda, keďže dopad starnutia obyvateľstva bude výrazný v rámci celej spoločnosti.

Autor: Inštitút zamestnanosti

Zdroj: dennikn.sk

Foto: fotolia.com