Kongres SVLS 2022 – ePN, blok Sociálnej poisťovne a NCZI

Kongres SVLS 2022, ktorý je najväčším a najprestížnejším podujatím všeobecných lekárov v aktuálnom roku, sa konal v dňoch 3.6. – 6.6.2022 v Šamoríne. Mali sme ako na všetkých našich podujatiach “plný dom” a atmosféra bola vskutku fantastická. Tešili sme sa na seba a bolo to vidieť. Skvelý odborný program zameraný na prax, vynikajúce sprievodné podujatia, lekári a sestry doslova zo všetkých kútov Slovenska a výborná nálada – to boli charakteristiky tohtoročného Kongresu SVLS 2022 v Šamoríne. 

Spoločný blok Sociálnej  poisťovne a Národného centra zdravotníckych informácií viedla MUDr. Martina Jandzíková. Hlavnou témou bola “elektronická PN (ePN) a jej zavádzanie do praxe. Pri predstavovaní súčasne platnej zákonnej úpravy sa ukázalo, že obsah zákona nie je identický, ako bol pôvodne navrhnutý a zároveň sa v ňom nachádza viacero problematických a prakticky neuskutočniteľných vecí. Príkladom je nevystavovanie potvrdení o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. prechodky), na konci kalendárneho mesiaca. Podľa zákona v prípade, že lekár vystaví ePN a pacient je dlhodobo PN prakticky sa vôbec nemusí  hlásiť u lekára, ktorý ePN vystavil ad absurdum aj pol roka, s čím auditórium vyslovilo nespokojnosť. Ošetrujúci lekár by mal vedieť, aký je aktuálny zdravotný stav pacienta hlavne pri dlhodobej práceneschopnosti, či dochádza k jeho zlepšovaniu alebo práve naopak.

V diskusii odoznelo, že ePN je stále funkčná iba čiastočne, stále pretrvávajú problémy technického charakteru, napr. nemožnosť vystaviť odpis ePN a podobne. Prítomní ambulantní lekári tiež deklarovali, že nemocničný personál vo viacerých lôžkových zdravotníckych zariadeniach už vyhlásil, že nebude ePN vystavovať a zotrvajú do posledného možného termínu pri papierových dokladoch. Z auditória odoznelo, že je nevyhnutné robiť kampaň cielenú, praktickú, avšak nie u tých poskytovateľov, ktorí chcú používať ePN čo najskôr, ale predovšetkým v nemocniciach a u tých lekárov, ktorí tvrdošijne odmietajú používať eZdravie napriek tomu, že je jeho používanie povinné od 1.1.2018 vrátane povinnosti predpisovať recepty elektronicky.

Ukázalo sa, že v deň prezentácií bol na ePN pripravený iba jeden dodávateľ ambulantného a nemocničného softvéru, pričom ich je na Slovensku pol stovky…

Čaká nás teda ešte poriadne dlhá cesta pri plnom sfunkčnení ePN. Verme, že to nebude cesta tak dlhá a tak hrboľatá ako pri zavádzaní elektronického receptu…

Autor: Monika Palušková

Foto: SVLS/AVLS