Kongres SVLS 2022 – Lekárska izba SVLS a voľby do Výboru a Dozornej rady SVLS

Kongres SVLS 2022, ktorý je najväčším a najprestížnejším podujatím všeobecných lekárov v aktuálnom roku, sa konal v dňoch 3.6. – 6.6.2022 v Šamoríne. Mali sme ako na všetkých našich podujatiach “plný dom” a atmosféra bola vskutku fantastická. Tešili sme sa na seba a bolo to vidieť. Skvelý odborný program zameraný na prax, vynikajúce sprievodné podujatia, lekári a sestry doslova zo všetkých kútov Slovenska a výborná nálada – to boli charakteristiky tohtoročného Kongresu SVLS 2022 v Šamoríne. 

V predvečer otvorenia kongresu sa konala mimoriadne obľúbená Lekárska izba SVLS/AVLS. Bolo nás na nej toľko, že sme museli na dva razy dokladať stoličky… Rozprávali sme sa o správnom vykazovaní výkonov do zdravotných poisťovní, o správnej komunikácii s nimi, aj o tom, ako správne čítať existujúce zmluvy.

Sme veľmi radi, že všeobecní lekári na Slovensku čoraz viac preferujú, aby si zmluvy so zdravotnými poisťovňami podpisovali sami. V minulosti, kedy za nich zmluvy podpisoval niekto iný, a to dokonca bez ohľadu na špecializáciu, bolo zrejmé, že takýto stav všeobecným lekárom nemôže vyhovovať a je pre nich nevýhodný. Aj preto sme si pred niekoľkými rokmi povedali, že je neprijateľné, aby všeobecnému lekárovi v poštovej schránke alebo elektronickej pobočke “pristála” zmluva, o ktorej obsahu absolútne nič nevedel, prišla už podpísaná, a teda ju musel akceptovať či sa mu páčila alebo nie. V SVLS/AVLS to takto nikdy nebudeme robiť.

Členovia SVLS/AVLS podpisujú svoje zmluvy sami, a to až vtedy, keď s jej obsahom súhlasia. Po finalizácii rokovaní Prezídia AVLS o obsahu zmlúv v zdravotných poisťovniach, uverejníme vyrokovanú zmluvu na webovom portáli www.avls.sk, na ktorom si členovia  SVLS/AVLS vyrokovaný obsah zmluvy v pokoji preštudujú. Zároveň je na portáli vždy zverejnený podrobný popis zmien v zmluvách, nových úhrad aj správny spôsob vykazovania. Veď ani zmluvu o kúpe bytu či predaji auta za nás nepodpisuje nikto iný, tak prečo by to za všeobecného lekára mala robiť úplne cudzia osoba? Bolo by to nielen hlúpe, ale aj nebezpečné – veď od správnej zmluvy závisí prežitie a fungovanie našich ambulancií. V SVLS/AVLS si preto svoje zmluvy podpisujeme sami, čo je správne – je  tak plne zachovaná naša nezávislosť.

Hovorili sme aj o interakcii všeobecných lekárov s nemocnicami, špecialistami, o správnom vykazovaní, ePN, poradili sme si v riešení konkrétnych situácií v ambulancii. Bolo nám spolu skvele.

Po Lekárskej izbe SVLS/AVLS sa členovia SVLS zišli na Členskej schôdzi SVLS. Hovorili sme aktivitách SVLS v roku 2021 a 2022, o zahraničných pracovných cestách a ich prínose pre všeobecných lekárov na Slovensku, o rezidentskom štúdiu a plánoch SVLS na roky 2022 a 2023. Po Členskej schôdzi sa uskutočnili tajné voľby do Výboru a Dozornej rady SVLS. Pod dohľadom notára boli volebné urny otvorené, volebné lístky zrátané a osvedčená zápisnica o ich priebehu.  Výsledky volieb boli oficiálne zverejnené dňa 4.6.2022 na Slávnostnom otvorení Kongresu SVLS 2022 v Šamoríne.

 

Do Výboru SVLS boli zvolení – uvádzame v abecednom poradí:

MUDr. Martina Jandzíková

MUDr. Gabriela Juríková

MUDr. Bc. Juraj Kobyľák

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

MUDr. Lenka Schwanczar Tomková

MUDr. Xénia Wöstmann

 

Do Dozornej rady SVLS boli zvolení – uvádzame v abecednom poradí:

MUDr. Miriam Holendová

MUDr. Marta Ľuptáková, PhD.

MUDr. Anna Repovská

 

Sú tak obsadené všetky pozície vo Výbore aj Dozornej rade SVLS. Na prvom zasadaní Výboru SVLS budú v súlade so Stanovami SVLS zvolení prezident, viceprezident a vedeckí sekretár SVLS. Rovnako na prvom zasadaní Dozornej rady si jej členovia zvolia predsedu. Do zasadania novozvolených členov oboch exekutívnych, resp. kontrolných orgánov SVLS pokračuje v činnosti súčasný Výbor a Dozorná rada SVLS. Predpokladané stretnutie nového vedenia SVLS sa uskutoční v najbližšom čase.

 

Autor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Foto: SVLS/AVLS