Kto predpisuje recept a kto je zodpovedný za podanie vakcíny?

Na SVLS/AVLS sa obrátilo viacero našich kolegov, všeobecných lekárov, ktorí sa stretli s “kreatívnou” žiadosťou zamestnávateľa svojich pacientov. Pacienti ich požiadali, aby im vystavili recept na vakcínu proti chrípke, avšak s tým, že im ju podá lekár u ich zamestnávateľa … Motivácie zamestnávateľa necháme bokom, ozrejmíme si, ako je treba takúto požiadavku z medicínskeho aj právneho hľadiska vyriešiť.

Kto zodpovedá za predpis a podanie vakcíny?

Medicínske aj právne súvislosti sú jednoznačné.

1/ Podanie (akejkoľvek) očkovacej látky indikuje ošetrujúci lekár pacienta. Niektoré očkovacie látky je možné podávať súčasne, pri iných to nie je možné. K dispozícii sú kombinované vakcíny, ktoré umožňujú očkovať naraz proti viacerým ochoreniam. Podávajú sa aj očkovacie látky (trivalentné, tetravalentné), ktoré obsahujú viaceré kmene patogénov.

2/ Z týchto dôvodov je nevyhnutné očkovanie správne indikovať, správne načasovať, správne skombinovať, správne podať a správne zaznamenať do zdravotnej dokumentácie.

3/ Za indikáciu očkovania zodpovedá lekár. Lekár vyberie vhodnú očkovaciu látku a vypíše recept. Kto očkovanie indikuje, ten aj zodpovedá za správnosť vystaveného receptu.

4/ Na základe vystaveného receptu je podaná konkrétna očkovacia látka. Pokiaľ nie je dostupná, lekár zváži jej náhradu a vystaví na ňu iný recept. Očkovaciu látku lekárnik nemôže bez súhlasu indikujúceho lekára vymeniť za inú.

5/ Očkovaciu látku aplikuje kompetentný zdravotnícky pracovník. Pacientovi je odobratá anamnéza, je pred vakcináciou vyšetrený a poučený.

6/ Pacient svoj súhlas s očkovaním a porozumenie poučenia deklaruje podpísaním informovaného súhlasu.

7/ Po očkovaní kompetentný zdravotnícky pracovník, obvykle sestra zaznamená do zdravotnej dokumentácie typ a šaržu očkovacej látky.

8/ Zdravotná dokumentácia sa uchováva 20 rokov po zmene lekára alebo po jeho smrti pacienta. Je jediným originálnym dokumentom, v ktorom je možné v prípade potreby dohľadať podanú očkovaciu látku vrátane jej šarže v prípade súdneho sporu alebo vyšetrovania.

9/ Za správne vedenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a jeho jednotliví pracovníci. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby bola vedená čitateľne, pravdivo a kompletne.

Ako postupovať v prípade, že pacient chce “iba” recept, ale zaočkovať ho “chce” iný lekár, napr. u jeho zamestnávateľa?

Takúto nezmyselnú požiadavku treba odmietnuť. Na recept je vydaná vakcína, ktorú lekár indikuje. Pokiaľ je pacientovi vydaná a indikujúcim lekárom, resp. ním povereným zdravotníckym pracovníkom podaná, postup je správny.  Z dôvodu správneho posúdenia indikácií očkovania, kontraindikácií, nežiadúcich účinkov, udelenia informovaného súhlasu pacientom a správnej evidencie treba žiadosť zamestnávateľa pacienta o vystavenie receptu lekárom a zaočkovanie pacienta iným lekárom jednoznačne odmietnuť.

Autor: Monika Palušková

Foto: fotolia.com