M.Pilnik: Vakcíny proti chrípke – “profesionalita” liekovej politiky MZ SR

Pseudoprofesionalita liekovej politiky MZ:

A: Od 1.10. nie je jedna z dvoch vakcín proti chrípke v zozname hradených liekov. Ale naopak, práve bude k dispozícii na skladoch.

B: Druhá, ktorá ostala hradená, nie je na sklade lekární k zohnaniu.

C: Aj napriek verejnému upozorneniu, aj po mesiaci sa pravidlá pre výdaj vakcín odkazujú na neexistujúci (zrušený) právny predpis.

Už v 8.4. som vo svojom materiáli pre MZ ako jeden z bodov opatrení v liekovej politike v čase pandémie, napísal:

“Pri zistených výpadkoch a znižujúcich sa zásobách – sledovanie a koordinácia vyjednávania v súčinnosti s profesionálmi na úrovni veľkodistribúcie o možností náhrad liekov v kaskáde:
– vitálny nezameniteľný liek
– pandemický sortiment
– liek voľby a zámeny za podobnú molekulu
– generické zámeny náhradou dodávok rovnakého lieku len od iného výrobcu.”

Sprísnenie režimu pre formulár A3 – Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov (tým sa výrobca/dovozca zbavuje rizika pokuty za výpadok vo výrobe/dodávke na Slovensko) Podanie A3 je signálom o výpadku lieku.”

Celý príspevok nájdete na https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221385362335948&id=1605871335

 

Autor: Martin Pilnik

Foto: fotolia.com