Manuál pre koordináciu vecných dávok

Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady ES č. 883/2204 a č. 987/2009

http://www.udzs-sk.sk/buxus/docs//Metodicke_usmernenia/MU_2013/MU_2-6-2010.pdf