Meningokovové infekcie ohrozujú ľudí na internátoch či cestovateľov

Meningokokové infekcie môžu okrem malých detí ohroziť zdravie mladých ľudí žijúcich na internátoch či cestovateľov. Upozornili na to lekári s tým, že typicky sa infekcia šíri kvapôčkami, čiže pri kýchaní, kašľaní či úzkom kontakte.

“Najrizikovejšími skupinami sú malé deti, čo súvisí najmä s vlastnosťami ich imunitného systému a imunitnej odpovede. Potom sú to adolescenti, mladí dospelí či už na základe žitia v niektorých spoločenských zariadeniach, ako sú internáty alebo na základe iných aktivít, ako napríklad cestovanie,” vysvetlil imunológ a odborník v oblasti očkovania v špeciálnych situáciách z kliniky detí a dorastu v Martine Miloš Jeseňák. Problematické môžu byť napríklad aj diskotéky či fajčenie vodných fajok.

Priblížil, že baktérie meningokokov spôsobujú závažné invázne ochorenia. Patrí medzi ne napríklad zápal mozgových blán alebo otrava krvi. Vysvetlil aj, že medzi mladými sa často vyskytuje podobná choroba mononukleóza, ktorá sa nazýva u chorobou z bozkávania, ktorá sa tiež prenáša úzkym kontaktom. Mononukleóza však patrí medzi vírusové ochorenia.

“U mladých ľudí, adolescentov, cestovateľov práve meningokokové ochorenie je jednak spojené so spôsobom života, sociálnymi aktivitami, vzájomným kontaktom,” doplnil. Ochorenie má rovnaký priebeh ako u malých detí, prejavuje sa horúčkami. Typické sú výrazné bolesti hlavy spojené s vysokými horúčkami, často aj s poruchami vedomia, chorý môže upadať do kómy či mať zvláštne neurologické prejavy. Spozornieť podľa lekára treba vtedy, keď sa okrem horúčky a bolesti hlavy pridružia aj tzv. petechie – fialové škvrny na tele, ktoré po zatlačení nezmiznú. Liečba môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Prevencia okrem zdravého životného štýlu spočíva podľa prednostu II. detskej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici Karola Králinského v očkovaní. Podľa jeho slov existujú aj dôkazy o tom, že na začiatku semestra sa vyskytlo u mladých žijúcich na internátoch približne 15 až 18 percent nositeľov a po polroku 50 percent nositeľov.

Doplnil, že v súčasnosti poznáme celosvetovo 12 séroskupín meningokokov. Päť z nich spôsobuje takmer všetky invázne meningokokové ochorenia. Ide o séroskupiny A,B,C,W-135, a Y. Séroskupina B meningokokov bola v rokoch 2007 až 2019 zodpovedná za najviac prípadov inváznych meningokokových ochorení na Slovensku a bola pôvodcom až dvoch tretín zo všetkých 351 prípadov týchto ochorení, ktoré boli potvrdené v Národnom referenčnom centre pre meningokoky. Dominantný výskyt séroskupiny B je charakteristický takmer pre celú Európu.

Očkovanie proti všetkým relevantným séroskupinám meningokokov je dostupné aj na Slovensku, je však dobrovoľné.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com