MUDr. Beata Havelková, MPH, dlhoročná opora poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, odchádza z VšZP

MUDr. Beata Havelková, MPH, vedúca odboru zdravotného a revízneho a dlhoročná odborná opora poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, odchádza od 1.1.2020 zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP).

Jej odchod vníma SVLS/AVLS ako výraznú stratu pre odborné pracovné rokovania medzi VšZP a SVLS/AVLS v nasledujúcom období.

SVLS/AVLS si vysoko váži prínos MUDr. Beaty Havelkovej, MPH k zásadnému rozvoju kompetencií všeobecných lekárov na Slovensku za posledných takmer 10 rokov a ústretovosť a vysokú profesionalitu pri pracovných rokovaniach vo VšZP. Spoločná vízia a spoločná cesta viedli k naplneniu spoločného cieľa – k posilneniu zásadnej úlohy všeobecného lekárstva na Slovensku.

Takáto spolupráca pomáhala zvýšiť prestíž všeobecných lekárov, zlepšila financovanie ich práce aj kvality starostlivosti o pacienta – rozšírenie a skvalitnenie prevencie, predoperačné vyšetrenia, ABI, INR, starostlivosť o hypertonikov či dyslipidemikov tú toho dôkazom.

List MUDr. Beaty Havelkovej, MPH zaslaný SVLS/AVLS si prečítajte tu Poďakovanie

SVLS/AVLS s úctou ďakuje za pomoc a profesionálnu spoluprácu počas posledných rokov spoločnej práce.

MUDr. Beate Havelkovej, MPH želáme veľa dobrých dní v súkromnom aj pracovnom živote.

 

Autor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka SVLS/AVLS

Foto: archív SVLS/AVLS