MUDr. Iveta Malíková, MPH, viceprezidentka SVLS/AVLS, je zvolená za národnú reprezentantku Slovenska v EURACT Council

S úprimnou radosťou oznamujeme, že viceprezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) MUDr. Iveta Malíková, MPH bola zvolená za národnú reprezentantku Slovenska v EURACT Council. Ide o  európsku akadémiu učiteľov všeobecného lekárstva. Všetci lektori Akadémií medicínskeho vzdelávania sú členmi EURACT-u, a tak SVLS/AVLS bude naďalej prinášať z Európy na Slovensko všetky moderné trendy edukácie vo všeobecnom lekárstve.

S hrdosťou tiež SVLS/AVLS bude s rozvinutou Európou zdieľať naše špičkové odborné aktivity – originálne vystavanú štruktúru Kongresov SVLS, Akadémie medicínskeho vzdelávania, Campy či Lekárske izby SVLS/AVLS.

SVLS/AVLS je už roky lídrom vo vzdelávaní všeobecných lekárov a v rozvoji všeobecného lekárstva na Slovensku. Takáto voľba je prejavom veľkého rešpektu voči SVLS/AVLS a jeho mimoriadnemu prínosu k vzdelávacím aktivitám na Slovensku.

Pani doktorke Malíkovej k zvoleniu za národného reprezentanta Slovenska v EURACT-e srdečne blahoželáme.

 

Oznámenie o zvolení MUDr. Ivety Malíkovej, MPH za národného reprezentanta Slovenska v EURACT-e

Dr Iveta Malikova, EURACT Council member for Slovakia and EURACT members in Slovakia

 

Dear Iveta,

it is our pleasure to inform you that as a result of elections to EURACT Council you have been elected to represent your country until the next council elections due at the end of 2021.

Please find attached a congratulation letter from Dr Jo Buchanan, President of EURACT.

The next EURACT Council meeting will take place in Riga, Latvia, 11 – 13 April 2019.

More information about the meeting program, accommodation and other issues will be sent to you in a separate email.

Slovakia_Results of Election for the national representatives in the EURACT Council

Congratulations once again, we look forward to seeing you in Riga.

 

Best wishes,

Barbara Toplek
WONCA Europe / EURACT Secretariat
Institute for development of Family Medicine
Poljanski nasip 58 / 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: + 386 1 43 86 913 / Fax: + 386 1 43 86 910
Email: barbara.toplek@mf.uni-lj.si / SecretariatEurope@wonca.net
Website: www.woncaeurope.org / www.euract.woncaeurope.org
Facebook:https://www.facebook.com/woncaeurope/ Twitter: @WONCAEurope

 

Zdroj: EURACT Europe Concil

Foto: Iveta Malíková