Na Lekárskej izbe SVLS boli hlavnými témami eZdravie a zmluvy so zdravotnými poisťovňami

Dňa 18.1.2018 sa uskutočnila prvá bratislavská Lekárska izba SVLS.

Všeobecní lekári, ktorí sa jej zúčastnili, mimoriadne vysoko ocenili neformálnosť stretnutia a možnosť pozhovárať sa o problémoch z vlastnej ambulantnej praxe. Témam, o ktorých sme sa rozprávali, dominovali prvé negatívne aj pozitívne skúsenosti s eZdravím. Mnohí lekári ešte stále nemajú karty či PIN kódy, takmer každý má problémy so softvérom alebo pripojením. Systém je nestabilný, často “padá”, vykazuje veľmi vysokú chybovosť. Stále trvajú pochybnosti o bezpečnosti systému a v jeho súčasnom dizajne aj jeho reálnom prínose pre medicínsku prax. Rozprávali sme sa o tom, aký je z právneho hľadiska rozdiel medzi objektívnymi príčinami nepripojenia k eZdraviu alebo nepripojením z iných dôvodov, ako sa vyhnúť sankciám či ako komunikovať s technikmi Národného centra zdravotníckych informácií. Viacerých prekvapili pozitívne skúsenosti dvoch kolegýň, ktorým prišli všetky potrebné čítačky, karty aj kódy včas a systém im bezchybne funguje. Ostatní kolegovia sa zaujímali, aký internet používajú, nakoľko im práca s eZdravím pomáha v práci alebo ju spomaľuje, ako spolupracujú pri výdaji liekov na elektronický recept s lekárňami či ako pracujú s elektronickými výmennými lístkami. Poradili sme si aj pri hardvérovom aj softvérovom vybavení našich ambulancií.

Ďalšou témou bola analýza našich zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Vysvetlili sme si, aký je z právneho hľadiska rozdiel medzi zastupovaním poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prostredníctvom mandátnej zmluvy a rokovaním bez nej. Mnohí všeobecní lekári s prekvapením zistili, že nemajú žiadne relevantné informácie z rokovaní svojich zástupcov so zdravotnými poisťovňami aj to, že viacerým klauzulám zmlúv, podľa ktorých sú za svoju prácu odmeňovaní, nerozumejú. Preto sme si niektoré z nich vysvetlili. Rozprúdila sa veľmi živá diskusia, ktorá odhalila silnú potrebu hovoriť o tejto téme viac a analyzovať ju s ohľadom na právnu ochranu záujmov všeobecných lekárov.

Na Lekárskej izbe SVLS v Bratislave bola veľmi príjemná, neformálna a priateľská atmosféra, ako je vidieť aj na našich fotografiách. Všeobecným lekárom sa tento formát veľmi páči. Vysoko  si cenia iniciatívu SVLS zaviesť tradíciu Lekárskych izieb SVLS s regionálnym zameraním, čo nás úprimne teší. Predbežne sme si už dohodli ďalší termín spoločného stretnutia.

Autor: poly

Foto: Michal Kovár