Na prehliadky mŕtvych nebudú peniaze, úrad pre dohľad varuje pred kolapsom

Legislatívne nastavený proces v oblasti prehliadok mŕtvych tiel je pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nad obdobie dvoch rokov neudržateľný. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa ÚDZS Radoslava Muchová.

Výdavky na prehliadky mŕtvych tiel vrátane prepravy lekárov na miesto prehliadky boli za 1. polrok 2019 o 850 600 eur, teda o takmer 160 % vyššie ako za rovnaké obdobie v roku 2018.

Ceny raketovo vzrástli

Naviazanie výkonu prehliadok prostredníctvom organizátora spôsobilo zvýšenie ceny za výkon prehliadky mimo zdravotníckych zariadení z 25 eur na priemernú sumu 110 eur za prehliadku.

Vzhľadom na predpoklad výrazného nárastu skutočných výdavkov na túto činnosť, úrad žiadal o zvýšenie výdavkovej úrovne rozpočtu úradu na roky 2020 až 2022, ako aj o zvýšenie zdrojov na predmetné výdavky. Ministerstvo financií SR to však neakceptovalo.

Na dofinancovanie prehliadok mŕtvych tak úrad pre dohľad bude musieť použiť zdroje pôvodne vyčlenené na iné účely, nerozpočtované vlastné prostriedky z predchádzajúcich období a najmä hľadať ďalšie externé zdroje a možnosti v úprave legislatívy.

Bez ďalších peňazí bude musieť lekárov do prehliadok nútiť

Úrad bude musieť v tomto roku vyhlásiť ďalšie verejné obstarávanie na výkon prehliadok. Je pravdepodobné, že bez dofinancovania bude úrad musieť pristúpiť k zabezpečeniu tejto činnosti vo forme rozpisov z dobrovoľnosti a povinnosti, aby odvrátil kolaps tohto systému.

Úrad naďalej trvá na dofinancovaní tejto činnosti alebo zmene formy jej zabezpečenia vrátením pod zdravotnícky výkon, poprípade profesionalizáciou tejto činnosti pod úradom.

Úrad bude naďalej rokovať s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom financií SR o optimálnom riešení vzniknutého stavu.

Celý článok si môžete prečítať tu: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/na-prehliadky-mrtvych-nebudu-peniaze-urad-pre-dohlad-varuje-pred-kolapsom/

Zdroj: vzdravotnictve.sk

Foto: fotolia.com