Na regionálnych stretnutiach všeobecných lekárov je výborná odborná atmosféra. Včera sme diskutovali v Martine

Tento a budúci týždeň budeme mať za sebou polovicu našich odborných regionálnych stretnutí v Starej Turej, Trnave, Martine a Nitre. Čakajú nás ešte všeobecní lekári vo Zvolene, Poprade, Košiciach a Bratislave.

Je veľmi prínosné, že na stretnutiach s nami otvorene odborne diskutuje aj riaditeľka Odboru zdravotného a revízneho VšZP MUDr. Beata Havelková, MPH, ktorá s nami prejde presné vykazovanie nových výkonov a ich kontrolu. Informácie, ako to správne robiť, teda máme z prvej ruky. Na mieste sú k dispozícii na konzultáciu aj revízni lekári VšZP z regiónov. Veď každý z nich má svoje špecifiká.

Naši vlastní kolegovia nám zas na konkrétnych príkladoch podrobne vysvetlia, ako k výkonom priradiť úhrady a ako ich zaslať na zúčtovanie zdravotnej poisťovni. Okrem toho každý všeobecný lekár dostane vlastné skórovacie tabuľky do ambulancie a ukážeme vám, ako sa s nimi pracuje. Skórovanie je hradené nad rámec kapitácie.

Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) nám okrem zvýšenej kapitácie pribudli aj nové vysoko uhrádzané výkony, ktoré sme žiadali už dlhé roky. Konečne je zmluva s VšZP v súlade s európskymi trendmi rozširovania kompetencií všeobecných lekárov. Reálne sa tým výrazne navyšujú príjmy našich ambulancií o stovky EUR mesačne.

Vedeli ste napríklad, že:

– za kompletne vykonanú preventívnu prehliadku si môže všeobecný lekár vyúčtovať pre VšZP až vyše 41 EUR nad rámec bežnej kapitácie?,

– za starostlivosť o novodiagnostikovaného pacienta s artériovou hypertenziou a dyslipidémiou vrátane skórovania dostane všeobecný lekár na základe nových zmluvných podmienok vyše 70 EUR?,

za každé správne vykonané skórovanie účtuje všeobecný lekár 5 EUR?,

– delegovaný odber je uhrádzaný nad rámec kapitácie aj v prípade, že špecialista nezaslal správne vyplnenú žiadanku?,

– pracujeme bez limitu. Ak pracujeme a svoje výkony si správne vykážeme, dostaneme to, na čo máme podľa zmluvy nárok. Bez obmedzení.

Všeobecní lekári sa po dlhej a strastiplnenej ceste konečne dostávajú do pozície odborníkov vo svojom špecializačnom odbore, nie rozdávačov výmenných lístkov ako doteraz. A pokračujeme …

A takto sme sa mali včera v Martine:

Tešíme sa na vás.

 

Autor: Monika Palušková

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska