Návrh novely zákona o elektronickej zdravotnej knižke je právne nekompetentný a odborne nebezpečný

Opäť sa na nás valí právne nekompetentný návrh novely zákona č. 153/2013 Z.z. “o elektronizácii” v našich ambulanciách. Ide o ďalšiu novelu novely novely …

Byrokrat sa ho znovu rozhodol “vylepšiť” – Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) presadzujú také zákonné zmeny, ktoré zdravotníckym pracovníkom skomplikujú už tak chaotickú situáciu v zbabranom elektronickom zdravotníctve.

 

Návrh novely zákona o elektronickej zdravotnej knižke je právne nekompetentný a odborne nebezpečný.

Jedným z príkladov je návrh na znemožnenie prístupu ostatných lekárov k údajom v zdravotnej knižke pacienta, ktoré zaznamená psychiater, psychológ alebo sexuológ. Je to absurdné. Všeobecný lekár ako jediný komplexne posudzuje napríklad spôsobilosť pacienta na držbu zbraní alebo streliva, prácu učiteľa alebo vychovávateľa či na vedenie motorového vozidla. Navyše každý lekár musí byť kompletne informovaný o medikácii pacienta, pretože nevhodná interakcia liekov, o ktorých užívaní ostatní ošetrujúci lekári pacienta nevedia, môže ohroziť zdravie a život pacienta. Rovnako by sme potom mohli vyňať z knižky informácie od ktorejkoľvek inej lekárskej špecializácie – gynekológa, urológa, kardiológa … A navyše – nemať informácie o hospitalizácii pacienta v psychiatrickej liečebni si už ako jeho všeobecný lekár ani neviem predstaviť … Je tým ohrozená právna istota lekára a kvalita aj bezpečnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

Ďalšou absurditou je, že podľa návrhu novely okrem všeobecného lekára nemá lekár žiadnej inej špecializácie zákonnú povinnosť aktualizovať údaje v elektronickej knižke pacienta. Naše ambulancie sa tak môžu vrátiť do čias spred roka 2013 – stali by sme sa zas pisármi a dispečermi …

A ak si prečítate návrh týkajúci sa spôsobu zániku Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ako všeobecní lekári v praxi pochopíte, že nikto na svete nebude vedieť, komu vlastne pacient patrí …

A to je iba niekoľko z viacerých právne a vecne nezmyselných a pokrivených návrhov v zákone č. 153/2013 Z.z., ktorý chce MZ SR predložiť na rokovanie NR SR. SVLS/AVLS ich identifikovalo podstatne viac. Právnici SVLS/AVLS majú už pripravené pripomienky k tomuto návrhu zákona. SVLS/AVLS ako vždy zaujíma názor kolegov – všeobecných lekárov. Nedávno sme Vás požiadali o zaslanie pripomienok a otázok pri zmluvách s VšZP a mnohé veci sme si na ich základe s vedením VšZP vyjasnili. Tí, ktorí zmluvu s VšZP podpísali, už od 1.7.2018 dostávajú výrazne vyššie platby a svojej zmluve rozumejú. A majú aj právnu istotu. 

Teraz Vás opäť žiadame o zaslanie Vašich postrehov a pripomienok k novele zákona č. 153/2013 Z.z., ktorá sa nás bytostne týka. Je to v našom vlastnom záujme.

Prosím, zašlite Vaše postrehy a pripomienky k novele do 30.8.2018 (vrátane) na info@svls.sk

SVLS/AVLS bude oficiálne pripomienkovať návrh novely zákona na základe toho, čo je v súlade s našou každodennou ambulantnou prácou. Budeme konať tak ako pri novele zákona o prehliadkach mŕtvych. Vtedy aj teraz sme na to zostali sami. Vlastne ako vždy. Napriek tomu sme dokázali presadiť naše legitímne požiadavky.

Návrh novely zákona č. 153/2013 Z.z. sa nachádza tu:

Návrh novely zákona č. 1532013 Z.z.

Spoločne sme naozaj silní. Už sme to opakovane dokázali.

 

Autor: Monika Palušková

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)