Názor: Plán obnovy. Ale len pre tých správnych ľudí a nemocnice.

Vďaka členstvu Slovenska v Európskej únii budú dopady pandémie covid-19 znesiteľnejšie. Členské štáty EÚ sa zhodli na potrebu štrukturálnych reforiem celej ekonomiky, zdravotníctvo nevynímajúc. Tu dobré správy, minimálne na Slovensku a aspoň pre dnešok, končia.

Cez plán obnovy na Slovensko pritečie takmer sedem miliárd eur. Už menej sa hovorí o tom, že značná časť týchto peňazí je novým dlhom, ktoré budú splácať ďalšie generácie. Nie niekto abstraktný, kto sa ešte ani len nenarodil. Nie, tieto peniaze budú splácať naše deti či vnúčatá. A ak tieto peniaze, ľudovo povedané, prejeme namiesto rozumných investícií, tak to budú práve naši potomkovia, ktorí budú dve generácie platiť za dnešné nerozumné kroky.

Benefity len pre niektorých

Podľa plánu obnovy v oblasti zdravotníctva sa však zdá, že napriek tomu, že dlh bude splácať každý jeden z nás, tak osoh z neho, i to otázny a diskutabilný, budú požívať len niektorí šťastnejší pacienti. Drvivá väčšina nemocníc a zdravotníkov na Slovensku neuvidí z viac ako 1,1 miliardy eur (pre pamätníkov v prepočte na slovenské koruny 33 138 600 000). Prečo tomu tak je? Lebo drvivá väčšina finančných prostriedkov má putovať len do štátnych nemocníc. Na neštátne nemocnice sa neujde nič a to napriek tomu, že na Slovensku existujú regióny, kde by sme štátnu nemocnicu hľadali márne. Tak náš spoločný dlh budeme platiť všetci, no benefity z neho budú čerpať len niektorí, tak nemôžme hovoriť o ničom inom ako o selektívnej podpore a účelovej diskriminácii zvyšných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ak na Olympijských hrách zistia u športovcov požívanie nepovolených látok, inak povedané – ak olympijskí komisári zistia, že športovec dopoval, odoberú mu vybojovanú medailu. Podľa zverejnených informácií ideme cielene dopovať a dotovať časť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na úkor tých zvyšných. Tento krok nejdeme urobiť preto, že by nemocnice, ktoré nie sú vlastnené a kontrolované štátom poskytovali horšiu zdravotnú starostlivosť. Takéto rozhodnutie poškodí celý zdravotnícky sektor na najbližšie desiatky rokov.

Uprednostňovanie štátnych nemocníc však optikou posledného roku nie je prekvapivé. Rozdeľovať pacientov na privilegovaných a tých druhých je zjavne trendom, ktorý je filozofiou súčasnej vlády a dôkazom toho, je práve plán obnovy. Dnes už teda vieme, ako vyzerá občan druhej kategórie: je to pacient žijúci v regiónoch, ktorý nemá k dispozícii štátnu nemocnicu a využíva zdravotnú starostlivosť od neštátneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Dáta sú dôležité

Plán obnovy vznikol za zatvorenými dverami bez akejkoľvek možnosti pripomienkovať ho nemocnicami, klinikami a súkromnými ambulanciami, ktoré tvoria kostru celého zdravotníctva na Slovensku. Ako správne povedal môj kolega Marián Šóth, prezident ASL, na margo plánu obnovy v zdravotníctve: „Množstvo nemocníc a takmer celý ambulantný sektor sú neštátne zariadenia. Sem sa pomoc nezameriava, smeruje do štátnych nemocníc. Z pomoci sú vylúčené existujúce ambulantné zariadenia s výnimkou 170 ambulancií všeobecného lekárstva, ktoré majú vzniknúť na zelenej lúke.“

Plán obnovy je minimálne v tejto fáze premrhanou príležitosťou, ktorá sa nebude opakovať. Pre inšpiráciu nemusíme chodiť ďaleko. Stačí sa pozrieť do Českej republiky. Plán obnovy našich západných susedov ráta s investíciami do vedy a výskumu, ako i s kľúčovým aspektom v zdravotníctve, ktorým je odolnosť celkového systému zdravotnej starostlivosti. Česká republika pripravila plán obnovy pre zdravotníctvo, ktorý sa blíži potrebám medicíny v dvadsiatom prvom storočí, ktoré je aj storočím dát ako súčasť modernej liečby a hlavne prevencií ochorení u pacientov.  A práve dáta tvoria dôležitú časť Plánu obnovy v ČR.
Slovensko by malo investovať do modernizácie celého zdravotníckeho systému, inak dopadneme tak, ako sa obáva analytik INESS Martin Vlachynský a peniaze použijeme v zdravotníctve na tehly a betón.

Aj preto Asociácia nemocníc Slovenska spustila kampaň, v ktorej môžete vyjadriť podporu „svojej“ nemocnici vo vašom regióne. Stačí ísť na stránku www.pomozsvojejnemocnici.sk a podpísať petíciu, aby investícii išli do všetkých nemocníc spravodlivo.

Autor: Michal Pišoja

Zdroj: dennikn.sk