Nevystavujme naďalej všeobecných lekárov riziku! Otvorený list Vláde SR a Ministerstvu zdravotníctva SR

Vážený pán predseda Vlády SR, vážený pán minister zdravotníctva SR,

obraciame sa na Vás otvoreným listom, aby sme naliehavo požiadali Vládu SR o ochranu všeobecných lekárov pre dospelých a sestier v ambulanciách po celom Slovensku. Denne každého z nás kontaktujú desiatky pacientov, pričom nevieme, ktorý z nich je nositeľom vírusu … Sme tak vystavení najväčšiemu riziku zo všetkých zdravotníckych pracovníkov. Každý z nás statočne bojuje s extrémne nebezpečným a vysoko virulentným koronavírusom COVID-19 v prvej línii v záujme eliminácie tejto bezprecedentnej pandémie.

Denne nasadzujeme svoje zdravie a životy vo verejnom záujme a je povinnosťou štátu zabezpečiť pre nás osobné ochranné prostriedky, aby sme počas svojej práce neboli ohrození.

Byť všeobecným lekárom je najrizikovejším povolaním týchto týždňov na Slovensku.

 

Žiadame Vládu SR a Ministerstvo zdravotníctva SR, aby bezodkladne zabezpečili:

1/ Dodanie osobných ochranných prostriedkov v dostatočnom množstve bez odkladu do ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých – respirátory PPF3, jednorazové rúška, obleky, rukavice, návleky, okuliare.

Bez nich nie je možné ochrániť tých, ktorí bojujú v prvej línii za životy občanov Slovenska. Je dehonestujúce, keď lekárom a sestrám v primárnom kontakte, ktorí sú denne vystavení nebezpečenstvu, štát pošle na ochranu za hrsť gumených rukavíc, zopár papierových rúšok a niekoľko igelitových návlekov na obuv na boj so smrteľným vírusom. Nič viac.

2/ Dodanie dostatočného množstva dezinfekčných prostriedkov. Ambulancie a ich vybavenie musíme neustále dezinfikovať, dekontaminovať, čistiť.

Robíme to na ochranu pacientov aj zdravotníkov. Nemáme už čím.

3/ Ako oznámil pán predseda vlády SR dňa 22.3.2020, Správa štátnych hmotných rezerv nedisponuje potrebnými osobnými ochrannými prostriedkami pre zdravotníkov. Zdravotníkov však nie je naďalej možné vystavovať neúmernému život ohrozujúcemu riziku. Musíme nájsť iné krízové riešenie. Preto žiadame, aby Vláda SR bez odkladu zabezpečila distribúciu osobných ochranných prostriedkov do ambulancií prostredníctvom Ministerstva obrany SR z jej zásob v skladoch. Po navezení tohto materiálu zo zahraničných dodávok budú kontinuálne dopĺňané. Nemôžeme pracovať bez ochrany v potenciálne vysoko virulentnom prostredí ďalší týždeň či dva. Nehazardujme naďalej so zdravím a životom zdravotníkov!

4/ Dodanie osobných ochranných prostriedkov priamo do každej ambulancie tak, ako sú a boli dodávané do nemocníc. Minulý týždeň sa od nás žiadalo, aby sme za nimi cestovali desiatky kilometrov do krajských miest. Je navyše nemysliteľné, aby sa od všeobecných lekárov žiadalo prerušenie ordinačných hodín kvôli byrokracii. Naši pacienti nás potrebujú v ambulanciách, nie na úradoch.

5/ V prípade distribúcie osobných ochranných prostriedkov je nevyhnutné, aby sa nimi okamžite a prioritne vybavili ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, pretože nemáme NIČ. Všetky dodávky doteraz smerovali do nemocníc. Ambulantný sektor potrebuje okamžitú účinnú ochranu. Nemôžeme už pacientov ošetrovať iba v papierovom rúšku na tvári!

Ak všeobecní lekári a sestry v ambulanciách  ochorejú alebo pôjdu do karantény, primárna zdravotná starostlivosť skolabuje.

 

Vážený pán predseda Vlády SR, vážený pán minister, som presvedčená, že občania Slovenska dostatočne chápu, že v prípade kolapsu primárnej zdravotnej starostlivosti sa zrúti celý zdravotnícky systém. Musíme konať okamžite.

 

S úctou

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka /President

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Society of General Practitioners of Slovakia

Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Slovensko/Slovakia

president@svls.sk   www.svls.sk