Občania absolvovali v pandemickom roku 2021 menej preventívnych prehliadok vo všetkých typoch ambulancií

Uplynulé dva pandemické roky sa podpísali pod menej preventívnych prehliadok u lekárov. Hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá pre TASR v tejto súvislosti pripomenula, že prevencia je jeden z najdôležitejších krokov v starostlivosti o zdravie, a tiež to, že ľudia majú nárok na viaceré preventívne prehliadky bezplatne.

Dospelí môžu absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára raz za dva roky. Podľa posledných štatistických zistení NCZI z roku 2020 ju absolvovalo 34,4 osoby vo veku 19 a viac rokov v prepočte na 100 dospelých obyvateľov. Preventívnu gynekologickú prehliadku, ktorá je odporúčaná raz za rok, absolvovalo 42,3 ženy v prepočte na 100 evidovaných žien v gynekologických ambulanciách.

Deti od troch do 18 rokov majú nárok na jednu preventívnu prehliadku raz za dva roky. Novorodenci a dojčatá majú v prvom roku života nárok na deväť prehliadok. V prepočte na 100 evidovaných detí od troch do 18 rokov bolo za rok 2020 na preventívnej prehliadke 94,1 dieťaťa vo vekovej skupine šesť až 14 rokov a 71,7 mladistvého vo veku 15 až 18 rokov.

V ambulanciách zubného lekárstva je sledovaný počet osôb, u ktorých bola vykonaná preventívna prehliadka aspoň raz v roku. Na 100 evidovaných osôb vo vekovej skupine šesť až 14 rokov absolvovalo podľa posledných údajov preventívnu prehliadku ústnej dutiny 62 detí. Vo vekovej skupine 15 až 18 rokov malo vykonanú preventívnu prehliadku 54 mladistvých na 100 evidovaných v tomto veku, v skupine dospelých 19- a viacročných absolvovalo preventívnu starostlivosť 38,4 osoby v prepočte na 100 evidovaných osôb,” priblížila pre TASR hovorkyňa. Dodala, že bez ohľadu na vek pripadlo na 100 evidovaných osôb priemerne 41,5 osoby, ktoré absolvovali preventívnu prehliadku.

Prevencia a včasný záchyt ochorení prispieva nielen ku kvalite života, ale aj šetrí verejné finančné prostriedky investované do zdravotníckeho systému. Ide o jeden z najdôležitejších krokov v starostlivosti o zdravie a vo vyhľadávaní rizík spojených s chorobami. Prevencia dokáže odhaliť aj skryté civilizačné ochorenia, ako sú onkologické ochorenia, vysoký tlak krvi či diabetes,” zhrnula Sivá.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com