Odporúčania WHO k štandardnej imunizácii počas pandémie COVID-19 v európskom priestore

Najúčinnejším prostriedkom v prevencii prenosu a výskytu vybraných  infekčných ochorení u jednotlivca a v populácii naďalej ostáva očkovanie.

Ani v dobe pandémie  COVID-19 nie je možné zabúdať na ostatné infekčné ochorenia preventabilné očkovaním. Tie sa vyskytujú i v dobe súčasnej pandémie COVID-19 a môžu neočkovaného  ohroziť na zdraví  alebo živote, podobne ako koronavírus. Preto sa neodporúča očkovanie proti nim odsúvať na čas po pandémii COVID-19 a v očkovaní je možné pokračovať aj v súčasnej epidemiologickej situácii, pri dodržaní základných pravidiel bezpečného očkovania:

  • Neočkovať osoby, ktoré sú v karanténe pre ochorenie COVID-19 alebo majú zvýšenú telesnú teplotu a príznaky akútneho ochorenia
  • Rešpektovať indikácie a kontraindikácie podľa SPC očkovacej látky
  • Rešpektovať a dodržiavať individuálny prístup k rizikovým pacientom
  • Rešpektovať a dodržiavať odporúčané schémy očkovania pre danú očkovaciu látku k vytvoreniu včasnej imunitnej ochrany
  • Na očkovanie používať bežné odporúčané očkovacie látky
  • Očkovanie plánovať v iných ordinačných hodinách, ako prebieha starostlivosť o akútne chorých, aby nedochádzalo ku kontaktu zdravých a chorých

Aktuálne odporúčanie WHO k štandardnej imunizácii počas pandémie COVID-19:

Pri plánovaní opatrení je potrebné venovať primeranú pozornosť zníženiu rizika morbidity a mortality v dôsledku ochorení, ktorým je možné predísť očkovaním, a nasledovali by po prerušení imunizácie (očkovaní). Prípadné prerušenie imunizácie (očkovaní), dokonca aj krátkodobé, bude mať za následok zvýšenie počtu zraniteľných jednotlivcov aj pravdepodobnosti prepuknutia ochorení, ktorým je možné predísť očkovaním2. Prepuknutie týchto chorôb má za následok úmrtie a zvýšené zaťaženie systému zdravotníctva, ktorý je už preťažený v dôsledku ochorenia COVID-19.

Celý materiál WHO v slovenskom jazyku si môžete preštudovať tu Guidance-routine-immunization-services-COVID-19-pandemic_SK_ver.sion 20.3.2020

 

Autor: Iveta Malíková

Foto: fotolia.com