Odstúpenie ambulancie všeobecného lekárstva v Dunajskej Strede

ODSTÚPIM kompletne vybavenú, zabehnutú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých s veľkým kmeňom v okrese Dunajská Streda.

K ambulancii patrí moderné prístrojové vybavenie potrebné k vykonávaniu výkonov nad rámec kapitácie.

Informácie na telefónnom čísle: 0905 378 528