Odstúpim ambulanciu všeobecného lekára v Piešťanoch

Odstúpim zabehnutú, veľmi dobre technicky vybavenú ambulanciu všeobecného lekára v Piešťanoch.

Kontakt  tel.č. : 0905 942 586