Palušková: Vyberanie poplatkov je neriadená džungľa. Vyriešia ju iba jasné pravidlá stanovené ministerstvom

Problémy sa dajú vyriešiť iba vtedy, ak sa pomenujú správne, jasne a zároveň sa navrhnú odborné riešenia, ktoré sa čo najskôr aj urobia. Vyše 15 rokov sme ich zametali pod koberec, nikomu sa do ich otvorenia nechcelo. Teraz sa zázrakom nestratia cez noc. Zostali tri týždne do ukončenia zmlúv ambulantných poskytovateľov v zdravotných poisťovniach. A zase sa hasí všetko na poslednú chvíľu – bez plánu, bez vízie, bez komunikácie…

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) žiada pre dostupnosť ambulancií pre pacientov po 1.2.2023 a pre prežitie ambulancií urgentne urobiť štyri zásadné kroky:

1/ Okamžite dofinancovať ambulantný sektor sumou minimálne 320 miliónov EUR z nezmyselnej finančnej rezervy Ministerstva financií SR. Nebude to mať žiadny dopad na štátny rozpočet, pretože tieto peniaze sú už jeho súčasťou a bude sa sanovať najakútnejšia fáza medicínskej katastrofy.
2/ Ministerstvo zdravotníctva SR musí bez odkladu pripraviť vyhlášku týkajúcu sa regulácie poplatkov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore v súlade s platnou legislatívou. Skončí tak poplatková “džungľa”, ktorá dáva priestor nekalým praktikám.
3/ Ministerstvo financií SR a Ministerstvo zdravotníctva SR musia bez odkladu pripraviť legislatívny návrh na kompenzácie poplatkov pre konkrétne skupiny občanov, ktorí ich z objektívnych dôvodov nebudú môcť uhradiť.
4/ Bez odkladu v súlade s reálnymi a realizovateľnými štandardmi poskytovania zdravotnej starostlivosti stanoviť konečne obsah, rozsah a nárok pacienta v rámci systému.

Nečinnosť Vlády SR hrozí rozpadom štandardného fungovania ambulancií už v najbližších týždňoch a nekontrolovateľnou špirálou chaotického vyberania poplatkov.

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
prezidentka
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)