Palušková: Zlomili sme 14-ročné jarmo. Od 1.7.2018 končí povinnosť všeobecných lekárov prehliadať mŕtvych

Centrálny register zmlúv uverejnil včera na poslednú chvíľu pred skončením “novely novely” zmluvy s organizátormi prehliadok mŕtvych tiel v jednotlivých krajoch.

Základné fakty:

1. Organizátor zabezpečí svojich prehliadajúcich lekárov na základe platnej zmluvy. Pre prehliadku mŕtveho každý občan SR štandardne kontaktuje linku 112, ktorá zabezpečí 24 hodín denne službukonajúceho prehliadajúceho lekára.

2. Všeobecný lekár bez zmluvy s organizátorom mŕtve telo nikdy NEPREHLIADA! – ani na výzvu príbuzných, KOS ani polície! Po oznámení úmrtia odporučí kontaktovať linku 112.

3. Úhrada za prehliadku mŕtveho tela vrátane dopravy lekára na miesto prehliadky a späť sa zvýšila z pôvodných 40 EUR o vyše 100% od 82,00 EUR po 95,83 bez DPH (organizátori v súčasnosti nie sú platcami DPH).

4. ÚDZS uzavrel zmluvu s organizátormi prehliadok na dobu určitú (1 rok) a kontrakt má individuálne hodnotu od  vyše 205 000 EUR po  takmer 340 000 EUR/rok/samosprávny kraj.

5. Zmluvy s organizátormi na prehliadky mŕtvych tiel sú platné od 1.7.2018 na 1 rok vo všetkých samosprávnych krajoch.

 

Uvádzame zmluvy na prehliadky mŕtvych v Centrálnom registri zmlúv uverejnené dňa 29.6.2018:

Zmluva pre Bratislavský samosprávny kraj: ÚDZS a Koroner, s.r.o.

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3531951&l=sk

Zmluva pre Trnavský samosprávny kraj: ÚDZS a PREVENTÍVA SERVICES, s.r.o.

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3531885&l=sk

Zmluva pre Nitriansky samosprávny kraj: ÚDZS a SKL 48, s.r.o. 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3531851&l=sk

Zmluva pre Trenčiansky samosprávny kraj: ÚDZS a SKL 48, s.r.o.

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3531823&l=sk

Zmluva pre Žilinský samosprávny kraj: ÚDZS a SKL 48, s.r.o.

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3531837&l=sk

Zmluva pre Banskobystrický samosprávny kraj: ÚDZS a LaboraMed, s.r.o.

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3531897&l=sk

Zmluva pre Prešovský samosprávny kraj: ÚDZS a SKL 48, s.r.o.

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3531864&l=sk

Zmluva pre Košický samosprávny kraj : ÚDZS a Poliklinika Terasa, s.r.o.

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3531915&l=sk

 

Ďakujem všetkým, ktorí pomohli tomu, že sme všeobecné lekárstvo dostali až sem – po 14 rokoch sme zmenili zákon, prelomili sme nevraživosť štátu aj vlastných kolegov a odolali sme počas dvoch krutých rokov extrémnym tlakom na deformáciu legislatívy. Všeobecné lekárstvo sa stalo terčom útokov aj dehonestácie. Len preto, že sme bránili svoje právo na pokojnú prácu. Keby sme však v tejto veci neboli radikálni, nikdy by sa nič nezmenilo. Nikdy. Spolu sme dokázali predtým nepredstaviteľné – zmeniť zákon, zmeniť naše postavenie a zmeniť náš pôvodný status.

Môžu sa naplniť slová, ktoré som povedala vo februári 2018 po pamätnej tlačovej konferencii k prehliadkam mŕtvych, kedy (tento bonmot už odvtedy zľudovel) všeobecní lekári boli svojimi kolegami prehodení za povestný plot: “Nikdy neprestaňme bojovať za spravodlivosť. Nepríde však sama, občas jej treba vyjsť poriadne ďaleko v ústrety.”

Potvrdilo sa, že spolu sme naozaj silní.

Vzhľadom na opakované porušovanie zákona do 30.6.2018 bude SVLS/AVLS veľmi pozorne sledovať jeho naplnenie aj plnenie platných zmlúv. Pokiaľ sa stretnete s ich porušením, kontaktujte nás.

 

Autor: Monika Palušková

Foto: fotolia.com