Počet chorôb z povolania sa aj v roku 2022 zvýšil

Počet prípadov chorôb z povolania na Slovensku už druhý rok po sebe rastie. Z najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vyplýva, že po rokoch, keď mal počet chorôb z povolania na Slovensku klesajúcu tendenciu, sa v roku 2021 situácia opäť otočila. Nárast počtu novopriznaných prípadov pokračoval aj v roku 2022, kedy pribudlo na Slovensku 525 prípadov chorôb z povolania.

Najčastejšie hlásenými boli v roku 2022 infekčné a parazitárne choroby (252 prípadov), choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín (164 prípadov) a choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou (44 prípadov).

Ako ďalej uvádza NCZI, najvyšší výskyt chorôb z povolania v roku 2022 podľa klasifikácie ekonomických činností bol v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci, a to 254 nových prípadov. Z tohto počtu bolo hlásených 242 nových prípadov v zdravotníctve, ktoré v porovnaní s rokom 2021 predstavujú nárast o 48,5 %. Ďalej to bola priemyselná výroba (163 prípadov), ťažba a dobývanie (39), stavebníctvo (23) a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (12).

Syndróm karpálneho tunela je jedným z najčastejších chorôb z povolania. Trpia ním najmä pracovníci z výroby motorových vozidiel, napríklad montážnych pracovníkov, operátorov výroby, zámočníkov, brúsičov kovov, zváračov, ale aj mäsiarov či krajčírky. Najčastejším spúšťačom tejto choroby z povolania je preťažovanie končatín, či práca s vibračnými nástrojmi (brúsky, vŕtačky, zbíjačky, kladivá atď.).

Ochorenie karpálneho tunela sa v prvej fáze prejavuje brnením a slabosťou ruky. Postupne dochádza k oslabeniu jemnej motoriky prstov, keď bolesti môžu vystreľovať v oblasti lakťu, krčnej chrbtice a hlavy. Symptómy môžu človeka obmedziť natoľko, že ho trvalo obmedzia vo vykonávaní jeho práce, v ktorej ruky zohrávajú kľúčovú úlohu. S tým sa spája aj nečakaný výpadok príjmu. S diagnózou zápasia nielen ľudia v priemysle a výrobe, ale rovnako aj napríklad kaderníčky, kozmetičky, hudobníci, programátori či fyzioterapeuti.

Z uvedeného dôvodu je potrebné u zamestnávateľov a lekárov vykonávajúcich vyšetrenia súvisiace so spôsobilosťou na prácu vykonávať dôkladne a v súlade s platnou legislatívou.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com