Pozvánka 10 – Kongres SVLS 2023: Laurea coronati 2023. Krst novej publikácie. Bibliotéka SVLS

Elektronická registrácia na Kongres SVLS 2023 končí dňa 21.4.2023 (piatok) o 16.00 hod. Následne bude možné registrovať sa iba na mieste.

Všeobecní lekári dostanú k svojmu sviatku skvelý darček. Komplexnú odbornú príručku, na ktorú v našich ambulanciách už tak veľmi čakáme – nestorka a predsedníčka Sekcie pracovného lekárstva v SVLS MUDr. Marta Ľuptáková, PhD. vložila svoje dlhoročné skúsenosti experta v pracovnom lekárstve do novej vynikajúcej prehľadnej príručky  špeciálne určenej pre všeobecných lekárov pod názvom Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Túto knižku potrebuje v ambulancii každý všeobecný lekár na Slovensku. Jej vydanie sa uskutočnilo z grantu SVLS a príspevkov darcov. Krst knižky je súčasťou slávnostného otvorenia kongresu a každý z nás si ju na mieste bude môcť zakúpiť.

Súčasťou kongresu SVLS 2023 bude aj skvelá SVLS bibliotéka. Chcete si doplniť svoju knižnicu? Hľadáte konkrétnu učebnicu alebo vademékum? Priamo v kongresových priestoroch bude k dispozícii množstvo nových zaujímavých učebníc, manuálov a odborných publikácií, ktoré si môžete v pokoji pri kávičke prelistovať a kúpiť. Veľmi sa tešíme, že SVLS buduje novú tradíciu pre všeobecných lekárov – prichádza okrem prednášok, panelových diskusií a oficiálneho kongresového programu aj s chill-out zónou a možnosťou odísť s kongresu s novými poznatkami aj v knižnej podobe. Poďte sa pozrieť, čo sme pre Vás pripravili…

Na Kongrese SVLS 2023 bude ako každoročne udelený prestížny čestný titul Laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2023. Kto bude ocenený tento rok?

Vavrínový veniec bol a je symbolom významných osobností, ktoré vo svojom odbore vynikli a dosiahli pozoruhodné výsledky. Všeobecné lekárstvo malo, má a sme presvedčení, že vždy bude mať vo svojich radoch skvelých lekárov, na ktorých budeme ľudsky aj odborne hrdí. Je našou príjemnou povinnosťou upozorniť na ich konanie a vyjadriť im poďakovanie za podporu a rozvoj všeobecného lekárstva.

Prestížny a vysoko oceňovaný titul Laurea coronati SVLS (korunovaný vavrínom) je každoročne udeľovaný iba jedinému všeobecnému lekárovi na Slovensku za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku. Deje sa tak vždy pri príležitosti konania reprezentatívneho Kongresu SVLS v Šamoríne – Čilistove. Umelecké dielo je cenným originálom a je abstraktným znázornením ľudskej odvahy a kreativity. Základnými elementmi tohto ocenenia sú: vysoký lesk bronzu – vyjadrujúci šľachetnosť, vavrínové listy – symbolizujúce víťazstvo a spravodlivosť a vypínajúce sa línie zo stredu skulptúry – ako obraz kreativity a odvahy. Cieľom autorky originálneho ocenenia Silvie Mišovič bolo vytvoriť unikátne umelecké dielo, ktoré vystihuje jedinečnosť oceneného všeobecného lekára – nielen ako skvelého lekára, ale aj vzácneho človeka.

PIATOK 5.5.2023

10.30 – 11.30

Slávnostné otvorenie  Kongresu SVLS 2023

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)

 

Fanfáry

Slávnostný príhovor pozvaných hostí Kongresu SVLS 2023

Laurea coronati SVLS 2023

Udelenie čestného titulu Laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku

 

SVLS a AVLS. Začali sme novú éru všeobecného lekárstva na Slovenku. Spoločnú. Našu. Spoločne sme naozaj silní!                                                                                 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka SVLS a AVLS

 

Krst novej odbornej publikácie pre všeobecných lekárov vydanej pod záštitou SVLS/AVLS – M. Ľuptáková:  Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

 

Fanfáry

Registrácia:

Registrácia | Kongres SVLS 2023 (svlskongres.sk)

Program Kongresu SVLS 2023, Šamorín:

Program | Kongres SVLS 2023 (svlskongres.sk)

Vedecký a programový výbor a Organizačný výbor Kongresu SVLS 2023, Šamorín