Pozvánka 10 – Kongres SVLS 2024: Slávnostné otvorenie kongresu a Laurea coronati 2024

Na Kongrese SVLS 2024 v Šamoríne bude ako každoročne udelený prestížny čestný titul Laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2024.

Vavrínový veniec bol a je symbolom významných osobností, ktoré vo svojom odbore vynikli a dosiahli pozoruhodné výsledky. Všeobecné lekárstvo malo, má a sme presvedčení, že vždy bude mať vo svojich radoch skvelých lekárov, na ktorých budeme ľudsky aj odborne hrdí. Je našou príjemnou povinnosťou upozorniť na ich konanie a vyjadriť im poďakovanie za podporu a rozvoj všeobecného lekárstva.

Prestížny a vysoko oceňovaný titul Laurea coronati SVLS (korunovaný vavrínom) je každoročne udeľovaný iba jedinému všeobecnému lekárovi na Slovensku za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku.

Sme veľmi radi, že na pozvanie na Slávnostné otvorenie prijali vzácni hostia a naši partneri, ktorí pozdravia návštevníkov kongresu.

Kompletný program Kongresu SVLS 2024 v Šamoríne sa nachádza tu https://svlskongres.sk/program/

 

Dňa 24.5.2024, 10.30 – 11.30

Slávnostné otvorenie Kongresu SVLS 2024

Slávnostné zdravice pozvaných hostí Kongresu SVLS 2024

Ing. Michal Štofko, PhD., štátny tajomník, Ministerstvo zdravotníctva SR

MUDr. Vladimír Baláž, PhD., predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo

prof. Viera Štvrtinová, PhD., FESVM, prorektorka pre kvalitu a rozvoj, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, dekan, Lekárska fakulta UK v Bratislave

Ing. Mário Lelovský, 1.viceprezident, Republiková únia zamestnávateľov

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., generálny riaditeľ, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Mgr. Michal Špaňár, MBA, generálny riaditeľ, Union zdravotná poisťovňa, a. s.

 

Laurea coronati SVLS 2024

Udelenie čestného titulu Laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku

 

SVLS a AVLS. Cesta Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a jej vplyv na historické zmeny vo všeobecnom lekárstve 2014-2024. Spoločne sme naozaj silní!                                                                                 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M., prezidentka SVLS a AVLS