Pozvánka 11: Právo a legislatíva v ambulancii všeobecného lekára

Na Kongresoch SVLS patrí blok Právo a legislatíva v ambulancii všeobecného lekára medzi najnavštevovanejšie. Vždy sa zaoberáme problémami našich ambulancií z pohľadu právneho, legislatívneho a medicínskeho. Každá téma, ktorej sa venujeme, vychádza z praxe všeobecných ambulancií a je vysoko aktuálna tentokrát to bude rovnako a sme presvedčení, že kongresová sála Victory s kapacitou 500 miest bude ako vždy zaplnená.

Kompletný program Kongresu SVLS 2024 v Šamoríne sa nachádza tu https://svlskongres.sk/program/

Dňa 25.5.2024 , 13.40 – 14.40 hod.

Právo a legislatíva v ambulancii všeobecného lekára

Predsedajúci a moderátor:  MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Dá sa to – úspešné právne kroky SVLS pri vymáhaní predpisovania liekov                             15 min.

JUDr. Pavol Cvik, advokátska kancelária Pavol Cvik – advokát, s.r.o., Bratislava

Výmenné lístky a hodnotiace parametre – ako zdravotná poisťovňa skontroluje

špecialistu?                                                                                                                                                                15 min.

MUDr. Jana Gellenová, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Brezová pod Bradlom

Preventívna prehliadka a pacient po ukončenej onkologickej liečbe – čo je nesprávne?    15 min. 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M., ambulancia všeobecného lekárstva, Nové Zámky

Diskusia                                                                                                                                                                        15 min.

 

Tešíme sa na všetkých účastníkov Kongresu SVLS 2024 v Šamoríne.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)