Pozvánka 5: Pracovná zdravotná služba a všeobecný lekár

Na Kongresoch SVLS v Šamoríne organizujeme každý rok mimoriadne atraktívny blok Pracovná zdravotná služba, v ktorom prednášajú skúsení všeobecní lekári z praxe často disponujúci okrem všeobecného lekárstva aj atestáciou z pracovného lekárstva a toxikológie. Tento rok sa budeme venovať témam súvisiacim s fyzickou záťažou, hluku a vibráciám a potvrdzovaniu spôsobilosti na prácu pri obsluhe motorových vozíkov, poľnohospodárskych strojov či lesníckych strojov. Ide o témy, ktoré sú pre právnu bezpečnosť všeobecných lekárov mimoriadne dôležité. Príďte si vypočuť zaujímavé prezentácie a dozviete sa viac.

Zároveň pripomíname, že možnosť elektronicky sa registrovať na Kongres SVLS 2024 v Šamoríne trvá iba do 12.5.2024 (nedeľa) – následne je registrácia možná už iba na mieste.

Kompletný program a registrácia na Kongres SVLS 2024 v Šamoríne sa nachádza tu https://svlskongres.sk/program/

 

Dňa 26.5.2024 , 8.00 – 9.00 hod.

Pracovná zdravotná služba      

Predsedajúci a moderátor:  MUDr. Marta Ľuptáková, PhD.

Fyzická záťaž – nie je len o sile                                                              15 min.

MUDr. Marta Ľuptáková, PhD., ambulancia všeobecného lekárstva, Martin

LPP s preukazom alebo osvedčením (obsluha motorového vozíka, obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov, obsluha vybraných lesníckych strojov)  15 min.

MUDr. Peter Bakič, ambulancia všeobecného lekárstva, Zavar

Hluk a vibrácie – ako si s nimi poradiť?                                            15 min.

MUDr. Miriam Holendová, ambulancia všeobecného lekárstva, Prievidza

Diskusia                                                                                                     15 min.

 

Tešíme sa na všetkých účastníkov Kongresu SVLS 2024 v Šamoríne.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)