Pozvánka 6 – Kongres SVLS 2024: Kazuistiky z ambulancií všeobecných lekárov

Na Kongresoch SVLS v Šamoríne veľmi obľúbený pravidelný blok, v ktorom vždy spoločne nahliadneme do ambulancií všeobecných lekárov. Ukážeme si zaujímavé prípady z praxe a ich vyriešenie. Veď práve na príkladoch z reálneho života sa každý najlepšie priučí všetkému dôležitému…

Kompletný program Kongresu SVLS 2024 v Šamoríne sa nachádza tu https://svlskongres.sk/program/

 

Dňa 26.5.2024 , 9.10 – 10.10 hod.

Kazuistiky z ambulancií všeobecných lekárov  

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Anna Repovská, MPH

 

Záhadná eozinofília                                                                 15 min.

MUDr. Xénia Wöstmann, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Streda nad Bodrogom

S každým nádychom srdce trpí                                                      15 min.

MUDr. Anna Repovská, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Trebišov

Sluchovo postihnutá osoba. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového

vozidla                                                                                            15 min.

MUDr. Martina Jandzíková, ambulancia všeobecného lekárstva, Žilina

Diskusia                                                                                          15 min.

 

Tešíme sa na všetkých účastníkov Kongresu SVLS 2024 v Šamoríne.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)