Pozvánka 9 – Kongres SVLS 2024: Nové projekty Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) je už celé roky lídrom v odbornom rozvoji všeobecného lekárstva na Slovensku. Každý rok prichádza s novými rozvojovými projektami, s novými témami vzdelávania, s novou odbornou spoluprácou s partnermi, ktorých si váži. Dynamicky, inovatívne.

SVLS spoločne s Ústavom epidemiológie LF UK v Bratislave v roku 2024 zrealizuje pilotný projekt, ktorý nám pomôže zmapovať situáciu s vybranými infekčnými ochoreniami na Slovensku. V tomto roku SVLS začína aj výnimočnú spoluprácu s Ústavom medicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK v Bratislave – všeobecní lekári tak využijú možnosti simulačného vzdelávania v nových zručnostiach, ktoré sa im zídu v praxi. Zaujíma vás, kedy budú v roku 2024 nové Akadémie POCUS a Akadémia kardiálneho zlyhávania 3 pod garanciou SVLS? Samozrejme, členom SVLS/AVLS finančne prispejeme na vzdelávanie z nášho špeciálneho grantu. V tomto bloku sa dozviete všetky dôležité informácie.   

Dňa 25.5.2024, 9.10 – 10.10

Nové projekty Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)      

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

 

Pilotné vyhľadávanie prípadov HIV, syfilisu, vírusovej hepatitídy B a C v slovenskej populácii pomocou rýchlotestov                                                                                                                                                    15 min.

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, prodekanka, prednostka Ústavu epidemiológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava

Ústav biomedicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK – inovácie vo vzdelávaní         15 min.

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., prednostka Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií, Lekárska fakulta UK, Bratislava

Akadémie MPM a POCUS SVLS 2024/2025 – Unikátne vzdelávanie vo všeobecnom lekárstve                                                                                                                                                                                   15 min.

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M., prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Diskusia                                                                                                                                                                 15 min.

 

Tešíme sa na všetkých návštevníkov Kongresu SVLS 2024 v Šamoríne.