Pozvánka č. 4 – Kongres SVLS 2022 v Šamoríne: Bloky zdravotných poisťovní a SVLS/AVLS

Pozývame Vás na najväčšie a odborne najvyššie cenené podujatie všeobecných lekárov na Slovensku – Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) 2022, ktorý sa bude konať v dňoch 3.6. – 6.6.2022 v kongresovom komplexe X-bionic sphere v Šamoríne.

Tradičný formát diskusií so zdravotnými poisťovňami, ktoré prvýkrát predstavili členovia SVLS na kongrese všeobecných lekárov v roku 2015, sa stal už tradičným a vždy veľmi očakávaným blokom na Kongresoch SVLS v Šamoríne.

Povedali sme si, že opäť obsah diskusie prispôsobíme aktuálnym otázkam ambulancií všeobecných lekárov. Tentrokát to budú dva bloky diskusií všetkých zdravotných poisťovní a zástupcov SVLS/AVLS.

SVLS/AVLS je jedinou odbornou spoločnosťou na Slovensku, ktorá je nielen rešpektovaným lídrom zásadných odborných zmien v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ale zároveň aj zastupuje svojich členov na rokovaniach so zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou. Žiadny iný odbor nemá všetky aktivity na jednom mieste tak, ako to majú všeobecní lekári. Preto je legitímne, že SVLS/AVLS bude klásť zástupcom zdravotných poisťovní “horúce” otázky a bude ich trochu “grilovať”.

 

O čom teda budú všeobecní lekári diskutovať so zástupcami zdravotných poisťovní?

 

SOBOTA 4.6.2022 kongresová sála Victory

12.30 – 13.30

In medias res… so zdravotnými poisťovňami

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Panelová diskusia                                                                                          60 minút

 MUDr. Beata Havelková, MPH, MBA, podpredsedníčka predstavenstva, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

Ing. Elena Májeková, členka predstavenstva, riaditeľka Sekcie zdravotného poistenia, Union zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Témy: Zdravotné poisťovne a všeobecní lekári – čo od seba navzájom očakávajú v súčasnosti a kde vidia primárny kontakt o 5 rokov? Oportúnny verzus populačný skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku – úspech alebo fiasko? „Veľkokapacitné ambulancie“ verzus individuálny prístup k poistencovi, kapitácia verzus výkony, obsah dodatkových kapitácií – čo potrebuje systém, čo všeobecní lekári,  čo pacienti a čo zdravotné poisťovne? Zákon č. 362/2011 v praxi – pohľad všeobecných lekárov a zdravotných poisťovní… a ďalšie otázky a odpovede, ktoré nás zaujímajú …

 

16.10 – 17.10

Všeobecní lekári vo svetle najnovších dát zo zdravotných poisťovní…   

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Miriam Holendová

 

… Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.                             16 min.

MUDr. Beata Havelková, MPH, MBA, podpredsedníčka predstavenstva, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

… Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.                                      16 min.

MUDr. Mgr. Marián Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

… Union zdravotná poisťovňa, a.s.                                         16 min.

JUDr. Peter Sloboda, riaditeľ odboru nákupu ambulantnej a lekárenskej starostlivosti, Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Diskusia                                                                                                12 min.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)