Pre zdravotníkov: Všetky informácie o očkovacej látke proti COVID-19 COMIRNATY (Pfizer/BioNTech)

Nasledujúce informácie sú určené odbornej zdravotníckej verejnosti a týkajú sa očkovacej látky proti COVID-19 COMIRNATY od firiem Pfizer/BioNTech. Obsahujú informácie o skladovaní, riedení a správnom podávaní očkovacej látky COMIRNATY.

Z dôvodu dodržania mrazového (chladového) reťazca, rešpektovania pokynov výrobcu a správnej aplikácie sa očkovacia látka podáva na špecializovaných očkovacích pracoviskách v nemocniciach, nie v bežných zdravotníckych zariadeniach alebo v domácom prostredí.

V EÚ bolo vydané rozhodnutie o podmienečnej registrácii (Conditional Marketing Authorisation (CMA)) COMIRNATY – koncentrátu na injekčnú disperziu, mRNA očkovacej látky proti COVID‑19 (modifikovaný nukleozid) (v Spojených štátoch Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID‑19 spôsobeného vírusom SARS‑CoV‑2 u osôb vo veku 16 rokov a starších. Počas počiatočného pandemického štádia sa môže COMIRNATY koncentrát na injekčnú disperziu, mRNA očkovacia látka proti COVID‑19 (modifikovaný nukleozid) dodávať aj v balení označenom názvom Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.

Čítajte viac: https://www.comirnatyeducation.sk/davkovanie-a-sposob-podavania

Zdroj: www.comirnatyeducation.sk

Foto: fotolia.com