Prihláste svoj poster na Kongres SVLS 2023 v Šamoríne!

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) organizuje Kongres SVLS 2023, ktorý sa uskutoční v dňoch 4.5. – 7.5.2023 v Šamoríne. Jeho súčasťou je aj tradičná SEKCIA POSTEROV.  Prihlásiť svoj poster môžu nielen všeobecní lekári, ale aj študenti v špecializačnom štúdiu alebo po jeho ukončení, ale aj medici so záujmom o všeobecné lekárstvo. 

Originálnou aktivitou SVLS je aj Knižnica posterov SVLS, v ktorej si všeobecní lekári môžu prečítať všetko prezentované postery na Kongresoch SVLS v rokokde si môžete prečítať  postery, ktoré boli  prezentované  v priebehu existencie  tejto sekcie na kongresoch.

Ide o odborne zaujímavú a úspešnú aktivitu SVLS, čoho dôkazom sú desiatky posterov, ktoré naši kolegovia všeobecní lekári,  alebo rezidenti v špecializačnej príprave v odbore Všeobecné lekárstvo v predchádzajúcich  rokoch odprezentovali .

Prezentácia posterov  prebieha formou nepretržitej dostupnosti v  e-tabletoch (e-tabuliach), ktoré sú umiestnené vo výstavných priestoroch kongresu.

Vytvorenie a samotná prezentácia Vášho posteru nie je náročná. Všetky informácie o orientačnej štruktúre posteru a informácie pre autorov na tvorbu posteru   sú dostupné na webovej stránke kongresu SVLS:   www.svls.sk  v časti Abstrakty – Postery.

Obsahom posteru  môže byť  zaujímavá kazuistika z praxe, alebo skúsenosť či  postup vo Vašej ambulancii ,  a navyše je možné formou posteru   prezentovať a zviditeľniť svoju špecializačnú prácu vrámci prípravy v rezidentskom programe. Postery môžete  posielať  najneskôr do 15.04.2023 na adresu martina.jandzikova@svls.sk.  

Najlepší poster roku 2023, bude programovým výborom vybraný  a ocenený  počas  spoločenského večera kongresu SVLS.

Vážení kolegovia všeobecní lekári, vážení kolegovia rezidenti, tešíme sa na Vás.

 

MUDr. Martina Jandzíková

odborný garant posterovej sekcie Kongresu SVLS 2023 v Šamoríne

členka Výboru Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)