Skvelý víkend na Akadémii dyslipidémií 3 – skvelá atmosféra, workshopy a nové vedomosti

Pod odbornou garanciou Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) sa uskutočnila druhá tohtoročná Akadémia medicíny, práva a manažmentu – Akadémia dyslipidémií 3. Na podujatí sa stretlo 80 frekventantov – všeobecných lekárov, lektorov a vystavovateľov. Naozaj skvelý víkend v priateľskej atmosfére.

Všeobecní lekári strávili tento víkend v Jasnej na intenzívnom vzdelávaní na Akadémii dyslipidémií 3.  Od piatku sme sa vzdelávali – frekventanti si prešli teoretickou prípravou v piatok popoludní a potom už v sobotu a v nedeľu nasledovali od rána až do popoludnia workshopy týkajúce sa komplexnej starostlivosti o pacientov s dyslipidémiou v ambulancii všeobecného lekára.

V skupinách a na kazuistiách sme si precvičili iniciálne aj kontrolné vyšetrenie pacienta s dyslipidémiou, aterosklerotické komplikácie, prístrojové metódy vyšetrení a správnu interpretáciu ich výsledkov, nefarmakologickú aj farmakologickú liečbu, prešli sme si právne “vychytávky” aj legislatívne novinky či praktické súvislosti vykonávania pracovnej zdravotnej služby…

V sobotu sme stihli v plnej sále aj obľúbenú Lekársku izbu SVLS/AVLS. Hovorili sme o nových kompetenciách všeobecných lekárov, nových zmluvách so zdravotnými poisťovňami aj o vzdelávaní vo všeobecnom lekárstve v SR.

Kto mal so sebou voličský preukaz, mohol absolvovať voľby prezidenta SR – vydali sme sa spoločne na príjemnú jarnú prechádzku do susednej obce v Demänovskej doline.

Večer mal zasadanie Výbor SVLS – keďže Kongres SVLS v Šamoríne je od 23.5. – 26.5.2024, teda už budúci mesiac, finalizovali sme odborný program kongresu aj sprievodné podujatia. Môžeme všetkým návštevníkom už teraz povedať, že sa naozaj majú na čo tešiť…