Sledujte webinár – kedy má skríning význam? Kontroverzia Európskej komisie a EUROPREV-u

Kedy má skríning onkologických ochorení význam a je efektívny? Prečo neexistujú jednotné postupy pri vykonávaní skríningov v krajinách Európskej únie? Prečo je populačný skríning neefektívny a kedy ho má význam robiť a kedy nie? Pozrite si bezplatne vynikajúci webinár európskych autorít – tentokrát dňa 22.3.2023 od 18.30 hod. Link na prihlásenie na webinár nájdete nižšie. 

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Vás dňa 15.2.2023 pozvala na veľmi zaujímavý webinár organizovaný EUROPREV-om po názvom  New cancer screenings and the risk of overdiagnosis (prof. Dr. John Brodersen a prof. Dr. Carlos Martins) . Tento webinár mal vysokú sledovanosť a pripojili sa aj všeobecní lekári zo Slovenskej republiky, čomu sa ako národný reprezentant v EUROPREV za Slovensko úprimne teším.

Diskutujúci svojimi prezentáciami naozaj rozvírili vody ohľadom skríningu, upozornili na viaceré fakty podložené medicínou dôkazov (EBM). Určite sa aj vo viacerých z nás vynorila otázka, ako skríning robiť , či ho robíme správne a či ho vôbec máme robiť… Nie sme však so svojimi pochybnosťami sami! Informácie od prof. Johna Brodersena (odborník, ktorý sa venuje roky téme skríningu a je poradcom zdravotníckych úradov v Dánsku a Nórsku, ktoré majú najlepšie zdravotné systémy na svete) vyvolali diskusiu aj v rámci organizácie WONCA. Aj preto vznikol cyklus webinárov venovaný kontroverziám skríningov onkologických ochorení v Európe.

Webinár – double talk venovaný skríningu karcinómu prostaty už 22.3.2023 o 18.30 hod.!

Prvý webinár uskutoční už 22.3.2023 o 18:30 pod názvom Controversy in cancer skreening- Prostate cancer.

Záujemcovia sa môžu registrovať na linku: https://www.woncaeurope.org/m/events/view/controversy-in-cancer-screening-prostate-cancer

Za podporu a rozširovanie skríningu bude diskutovať prof. Hendrik Van Poppel, MD, PhD (predseda Politického úradu Európskej asociácie urológie (EAU). Zameriava sa na onko-urologickú chirurgiu. Bol spoluzakladateľom a doteraz je predsedom vedeckého výboru Europa UOMO.

Proti rozširovaniu skríningu  bude diskutovať prof. John Brandt Brodersen, MD, PhD z Katedry verejného zdravia na Kodanskej univerzite v Dánsku. Je všeobecným lekárom s vyše tridsaťročnou klinickou praxou. Intenzívne sa  ako profesor venuje témam v  oblasti prevencie, skríningu, diagnostiky, “naddiagnostiky” a “nadliečby”, medicíne založenej na dôkazoch a výskumu v oblasti polymorbidity . Aktuálne pôsobí v Centre výskumu a vzdelávania vo všeobecnej praxi na Katedre verejného zdravotníctva Kodanskej univerzity, ako aj vo výskumnej jednotke v primárnej sfére pre región Zéland. Je tiež hosťujúcim profesorom Výskumnej jednotky pre všeobecnú prax, UiT The Arctic University of Norway.

Ak ste niekto, koho zaujíma téma skríningu tak verím tomu, že tento webinár si určite zapíšte do kalendára. Bude určite zaujímavý a poučný.

 

MUDr. Xénia Wöstmann

národný reprezentant Slovenska v EUROPREV

vedecký sekretár Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)