Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia

Ministerstvo zdravotníctva ho uverejnilo vo vestníku MZ SR z 29. novembra 2013 čiastka 27-49 ročník 61 (str. 159-161)

Kompletné znenie dokumentu nájdete v uvedenom Vestníku.