Správa zo stretnutia zástupcov SVLS/AVLS a MEDIREX GROUP, a.s.

Dňa 7.5.2019 sa uskutočnilo pracovné rokovanie predstaviteľov Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) a spoločnosti MEDIREX GROUP, a.s.

Stretnutia sa za AVLS zúčastnila Iveta Malíková, viceprezidentka SVLS/AVLS a Patrícia Eftimová, predsedníčka Sekcie pre vedu, výskum a vzdelávanie SVLS/AVLS. Spoločnosť MEDIREX GROUP, a.s. zastupoval predseda predstavenstva Jozef Gavlas.

Všeobecní lekári združení v AVLS požiadali o stretnutie z dôvodu právnej istoty pri vykonávaní laboratórnych vyšetrení u pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých.

AVLS bola na stretnutí informovaná, že rokovania medzi Medirexom a VšZP pokračujú a v súčasnosti sa ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých netýkajú žiadne obmedzenia v indikovaní a vykonávaní laboratórnych vyšetrení.

Zároveň sa na stretnutí dohodlo, že o výsledkoch ďalších rokovaní medzi VšZP a Medirexom bude AVLS informovaná najneskôr do 27. mája 2019.

Autor: Iveta Malíková

Foto: fotolia.com