SVLS a Europrev: Bezplatné certifikované medzinárodné webináre pre všeobecných lekárov

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) je aktívna nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Tešíme sa členstvu v pracovných skupinách a v pracovných sietiach WONCA (World Organization of Family Doctors) ako sú EURACT, EUROPREV, EGPRN, EYDFM.

Vďaka členstvu SVLS v EUROPREV EUROPE (Európska sieť pre prevenciu a podporu zdravia v rodinnom a všeobecnom lekárstve – the European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice) sme v minulých dňoch obdržali pre všeobecných lekárov na Slovensku zaujímavú pozvánku na medzinárodné certifikované webináre.

V rámci vzdelávania ponúka EUROPREV v roku 2023 BEZPLATNÉ e-learningové webináre, na ktorých sa bude debatovať o zaujímavých témach súvisiacich s preventívnou medicínou z praktického hľadiska. V priebehu roku 2023 sa uskutočnia štyri moduly, každý v trvaní 90 minút. Po absolvovaní štyroch modulov získa účastník certifikát o účasti potvrdzujúci 6-hodinovú školiacu aktivitu.

 

Kedy sa uskutočnia bezplatné medzinárodné certifikované webináre EUROPREV?

Časový harmonogram a témy webinárov sú:

Modul 1 – 18. január 2023 | 21:00 (stredoeurópskeho času)  –  Témy:        

Nový prístup EÚ k odhaľovaniu rakoviny – rozšírenie skríningu

Nový návrh Európskej komisie a riziko nadmernej diagnostiky

Budeme čoskoro všetci pacientmi?

Rečníci: Carlos Martins a John Brodersen

 

Modul 2 – 15. február 2023 | 21:00 (stredoeurópskeho času) – webinár EQUIP a EUROPREV – Témy:        

Zjednodušené guidelines dyslipidémií

Kazuistiky

Klinická prax – veľký problém guideline-ov

Rečníci: James McCormack a Michael Allan

 

Modul 3 – 15. marec 2023 | 21:00 (stredoeurópskeho času) – Témy:

Behaviorálna zmena po malých krokoch

Od malých krokov k dlhotrvajúcim návykom

Kazuistiky

Rečníci: Robert Kelly a Andree Rochfort

 

Modul 4 – 17. máj 2023 | 21:00 (stredoeurópskeho času)  – Témy:   

Stratégie depreskripcie

Ako depreskribovať benzodiazepín

Stratégie depreskripcie u starších pacientov s polymedikáciou

Rečníci: Barbara Farrell a Lisa McCarthy

Link na registráciu a ďalšie informácie nájdete tu: https://europrev.eu/webinars-registration/

Pre záujemcov:  Nezabudnite, začína sa už túto stredu!

 

 

MUDr. Xénia Wöstmann, vedecký sekretár SVLS

Národný reprezentant Slovenska v EUROPREV EUROPE

Reprezentant SVLS v EURIPA