SVLS a európske stretnutie všeobecných lekárov na WONCA v Londýne. Čo je nové?

V dňoch 28.6.2022 až 1.7.2022 sa konala jedna z najprestížnejších konferencií všeobecných lekárov – Wonca Europe. Mala som tú česť sa jej zúčastniť ako delegát SVLS/ AVLS za Slovensko. Boli sme s pani doktorkou Evou Jurgovou, ktorej touto cestou veľmi pekne ďakujem za nádherné 3 dni, vynikajúcu spoločnosť ako aj za to , že mi tak prirodzene , nenútene a pohodovo odovzdala množstvo svojich rokmi nadobudnutých vedomostí a skúseností. Veľmi pekne ďakujem, Evi!

Aké boli témy WONCA EUROPE 2022 v Londýne?

Konferencia sa konala v ExCell London – obrovskom modernom výstavisku, ktoré disponuje okrem veľkých výstavných plôch aj veľkým auditóriom- tu prebiehali plenary sessions, ako aj viacerými menšími suites, kde sa prezentovali pre menší počet poslucháčov odborné témy, výsledky štúdií, kazuistiky, workshopy suborganizácií Wonca a pod. Konferencia mala 2467 prezenčných a 326 on-line účastníkov z 71 krajín sveta . V priebehu troch dní sa odprednášalo 600 prezentácií, konalo 41 workshopov a vystavilo sa 604 posterov. Z takejto širokej ponuky som mala naozaj problém si vybrať a vždy som mala pocit, že mi niečo ušlo. Organizátori ale mysleli na všetko. Počas konferencie bola k dispozícii aplikácia, v ktorej bola možnosť si pozrieť abstrakty prezentácií a dokonca si aj „ naplánovať deň“. Okrem toho som zistila, že to čo som nestihla počas kongresu si môžem ešte aj teraz a až do konca septembra 2022 pozrieť v pohodlí domova cez stream. Je to super.

Kongres Wonca organizovala RCGP / Royal College of General Practitioners/, organizácia GP’s Spojeného britského kráľovstva, ktorá takto zároveň oslávila 70. výročie svojho založenia.
Hlavná téma konferencie „Inovujeme rodinné lekárstvo spolu za udržateľnú budúcnosť“ je a ešte asi dlho bude veľmi aktuálna a vystihuje súčasný pálčivý problém všeobecného lekárstva. Už pri
otvorení konferencie zazneli prvé príhovory, z ktorých bolo zrejmé, že s tým s čím sa „ boríme“ my na Slovensku trápi aj iné krajiny. Menovite je to hlavne potreba zmeny charakteru a spôsobu práce v ambulancii GP. Dr. Steve Mowle vo  svojom príhovore trefne porovnal ako vyzerala a fungovala ambulancia v Anglicku pred rokmi – /jedna sestra a jeden lekár/ , a ako vyzerá ambulancia GP v súčasnosti –/ lekár „ manažér“ a jeho tým/. Zmenili sa totiž úlohy ambulancie , práca je čoraz obšírnejšia a časovo náročnejšia. Musím povedať, že slovné spojenie „ práca v tíme“ zaznievala na kongrese takmer neustále. Jedným z dôvodov potreby inovácie všeobecného lekárstva, je okrem zvládnuteľnosti práce na ambulancii aj potreba zabrániť vyhoreniu lekárov, zdravotníkov aj
nezdravotníkov v ambulanciách. Fascinujúcu prednášku na spomínanú problematiku mala  pani prezidentka Anna Stavdal z Nórska. .Jej prednáška v bloku Current issues and trends – bola
v podstate návodom ako nevyhorieť. Hlavná myšlienka:“ Speak out and stay alive“ / vyslov to a ostaň nažive/ hovorí za všetko. Pri všetkých  povinnostiach ktoré máme a tlakoch ktoré sa na nás valia, nám zdôraznila, že je dôležité vedieť povedať čo nás trápi nahlas, či už ako jednotlivci alebo ako organizácie , a že pri našej práci nesmieme zabúdať žiť si svoj život plnohodnotne, a že si musíme vedieť vychutnať krásy a príležitosti ktoré nám náš život ponúka.

Čo ešte?

Organizácia Wonca má veľa priorít. Cieľom je neustále zlepšovanie rodinného lekárstva. Patrí sem: vzájomná spolupráca, výpomoc, ochrana životného prostredia, dostupnosť zdravotnej starostlivosti na celom svete aj napriek ekonomickým rozdielom ako aj práca pre komunitu a v komunitách, holistický prístup. Celá atmosféra konferencie bola veľmi uvoľnená a priateľská. Všetci sme sa veľa rozprávali, vymieňali si informácie, zoznamovali sme sa. Počas viacerých rozhovorov som dostala ponuku na spoluprácu v projektoch suborganizácií Wonca, ktoré by mohli byť zaujímavé či už pre jednotlivcov – členov SVLS alebo SVLS /AVLS ako organizáciu. Určite sa do projektov zapojíme.
Tak ako celá konferencia, bolo aj ukončenie konferencie jedinečné. Zaspievali sme si všetci spolu Ódu na radosť v klavírnom doprovode anglického umelca. Samozrejme sme si ju najprv museli nacvičiť. Bolo to netradičné a veselé.
Celá konferencia Wonca London bola super! Doporučujem!

Autor: Xénia Wostmann, členka Výboru SVLS, národná zástupkyňa slovenských všeobecných lekárov v EUROPREV EUROPE

Foto: SVLS/AVLS