SVLS a MZ SR sa zhodli na prioritách v ambulantnom sektore

Dňa 24.1.2024 prijali pozvanie Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) zástupcovia Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Rokovanie bolo konštruktívne a vecné a viedlo k určeniu priorít ambulantného sektora na najbližšie obdobie. 

Rokovanie viedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a štátny tajomník MZ SR Michal Štofko a zúčastnili sa ho aj ďalší zástupcovia MZ SR. SVLS zastupovala Monika Palušková, prezidentka SVLS, Marek Kučera, viceprezident SVLS a Daniel Chovan, člen SVLS.

Diskusia sa týkala dvoch základných oblastí. Prvou bola elektronizácia slovenského zdravotníctva. SVLS požiadala MZ SR o urýchlené zavedenie eVýmenného lístka a eLabu do ambulantnej praxe a ponúkla svoju pomoc pri nastavení systému aj ich plnohodnotnom uvedení do každodennej činnosti zdravotníckych zariadení. Obe strany sa zhodli na tom, že elektronizácia vystavovania dokladov o práceneschopnosti ePN zdravotnej starostlivosti je nastavená správne, systém je plne funkčný, nič nebráni jeho plnému využívaniu všetkými typmi zdravotníckych zariadení na Slovensku. Vystavenie ePN vo všetkých ambulanciách a nemocniciach mimoriadne pomáha pacientom, zamestnávateľom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj Sociálnej poisťovni. Weby NCZI a Sociálnej poisťovne disponujú podrobnými informáciami k vystavovaniu ePN a MZ SR prisľúbilo doplniť informácie v prípade konkrétnych otázok a odpovedí poskytovateľov, ak by sa vyskytli.

SVLS odmietla projekt eObjednávanie prezentovaný NCZI v médiách. Najoptimálnejším nástrojom na transparentné, kontrolovateľné a “bezpapierové” objednávanie pacientov na ambulantné vyšetrenie je podľa SVLS aj MZ SR eVýmenný lístok. Na tomto riešení sa zhodujú aj všeobecní lekári aj špecialisti.

Druhou oblasťou diskusie bolo financovanie ambulantného segmentu. SVLS upozornila na nedostatočné plánované nastavenie distribúcie finančných prostriedkov v sektore. Pokiaľ majú zostať ambulancie bez ohľadu na špecializačný odbor plne funkčné a dostupné pre pacientov, je treba jasne zadefinovať, ako budú personálne aj finančne stabilizované. Finančné prostriedky určené na rok 2024 na tento cieľ sú aktuálne nedostatočné a je nevyhnutné hľadať ďalšie rezervy.

Na konci stretnutia došlo k dohode, že v krátkom čase bude rokovanie pokračovať, aby sa efektívne nastavili ďalšie kroky v prerokovaných oblastiach.